A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z

- % -

% BTW aftrekbaar

% Fiscaal aftrekbaar

% Fiscaal beroeps

- 2 -

281.50

- A -

Aangifte Intrastat

Aankoop dagboek

Aankoopboeking

Aankoopboeking met fiscale aftrekpost

Aanmaken dagboek

Aanmaken e-Invoice

Aanmaken Facturen

Aanmaken gebruikersvelden

Aanmaken Leveringsnota

Aanmaken lijst

Aanmaken nieuwe gebruiker

aanmelden

Aanpassen afbeeldingen

Aanvraag Coda mandaat

accepteren en inboeken Peppol

Accepteren Peppol document

Acces Point peppol

Accespoint

Accon

Accon importeren

achtergrond kleur

Actief Passief Balans

Actief-passief Balans

Actieve periode

Activatie DMS

Activeren extra modules

ADB

Afdrukken

Afdrukken dagboeken

Afdrukken Factuur

Afdrukken meerdere verkoopsfacturen

Afgepunte detaillijnen opnieuw weergeven

aflossingstabel

Afpuntbare rekening

afpunten

Afpunten Klanten

Afpunten klanten/leveranciers

Afpunten Leveranciers

afpunten nulsaldo's

Afpunten sorteren

Afpuntingen verwijderen

afpuntscherm

afrondingsverschillen

Afschrijving

Afschrijvingen

Afschrijvingstabel

Afsluiten boekjaar

Aftrekbaar

Aftrekbaarheid

aftrekposten

afzonderlijk venster

algemene artikelvelden

ALT-D

ALT-F7

ALT-INSERT

Analyse en uitgebreide rapportering

Android

AP

App

App voor opstarten

Archief

Artikel beheer

Artikel Groepen

Artikels

Artikelvelden

Automatisch afpunten

automatisch back-ups

Automatisch boeking als klant

automatisch boekingsvoorstel

Automatisch Doorboeken

automatisch koppelen bij uitvoeren boekingen

Automatische boeking als leverancier

- B -

Backup

Backup - Restore

bakcupbestand

balans exporteren

Balans Rekeningen

Bank module

bank saldo

Bank van Breda

Bankafschriften bijwerken

Basis lijsten

basisgrafieken

Bedragen inclusief BTW

beginsaldo bank

Beheer boekjaren

Beheer dagboeken

Beheer Eindklanten

Beheer enveloppes

Beheer fiscale aftrek

Beheer Kostenplaatsen

Beheer Leningen

Beheer rekeningen

Beheer Relaties

Beheer velden

Beheer, BTW-codes

Beheer, Dagboeken

Beheer, Muntcodes

Beheer, Rekeningen

Beheren van Coda regels

Belcotax-on-Web

Belfius

berichtencentrum

Beroeps

Beroepskosten

Beroepsmatig

betaallijst

Betaling in Batch

Betalingen opnemen als financiële boeking

Betalingsinformatie

betalingsverschil

Beveiligd tot periode

Beveiligen periodes

bevestigings email

BIC Code

Bijlage B

Bijlage B (VZW's)

bijlage toevoegen

Bijlagen

Bijwerken bankafschriften

Binnenkomend betalingsverkeer

BNP Paribas Fortis

boeken kosten/opbrengsten

Boeken van afschrijvingen

Boekhoud module

Boekhouding verkoop

Boekhoudkundig resultaat

Boeking - link in notitie

Boeking periodes

boeking verwijderen

Boeking wisselkoers aanpassing

boekingslijnen

boekingsperiodes

boekingsvoorstel

Boekjaar

Boekjaar openen

Boekjaar overboeken

Boekjaar sluiten

boekjaar zichtbaar maken

Boekjaarafsluiten

Boekstuknummer

Bonnetjes

BTW % Aftrekbaar

BTW Afrekening Coda

btw eenheid

BTW plichtig voor eenmanszaken

BTW plichtigheid

btw-aangifte

BTW-aangifte - begeleidende brief

BTW-codes

btw-listing

BTW-nummer opzoeken

btw-vakken

bundelen leveringsnota

Bureaublad App

- C -

calculator

Camera

Cash storting Coda

CBC

Centralisatie klanten

Centralisatie leveranciers

checklist

Click & Book

Click&Book

Coda beheren van regels

CODA bestand

CODA bestanden

CODA door derden

CODA mandaat

CODA mandaten

Coda Map

Coda meerdere regels

Coda regel BTW afrekening

Coda regel Cash storting

Coda regel Domiciliëring

Coda regel Lonen

Coda regel Worldline

Coda regels

Coda regels voorbeelden

Coda status

Coda velden

CODA verwerking

Coda verwerking van een regel

Coda volgorde van uitvoeren

CODA Wachtrekening

CODA-bestanden

CODABOX

Companyweb

consolidatie

consolideren

controle dubbele boeking

Controle dubbele boekingen

Controle Peppol registratie

Controleer BTW nummer

Controleer Btw-aangifte

Creatie van een btw-eenheid

Credit nota

credit/debet

creditnota

Crelan

CTRL+D

CTRL+F4

CTRL-ALT-Klik

CTRL-D

- D -

Dagboek vergrendeld

dagboek vrijgeven

Dagboeken afdrukken

dagboeken exporteren

Dagboeknummer

Dashboard

Datumvelden

debet/credit

decimalen eenheidsprijs

deelafpunting

Demo film

Derdenrekening

Desktop App

detail aankoopboeking

Detail op historiek

Detailinformatie BTW velden

Detailinformatie dagboekvelden

Detailinformatie Muntcode velden

Detailinformatie Rekeningvelden

detaillijn

Detaillijnen van facturen

Details in een rapport weergeven

Digitaal archief

digitaal dossier

Digitale postbus

discount

Diverse dagboek

Diverse van Afschrijvingen

dms

DMS activeren

DMS Archief

DMS documenten

DMS en Peppol

DMS installeren

DMS module

DMS weergave

document accepteren

Document Archief

document herkenning

Document Import Viewer

document koppelen

Document Viewer

documenten koppelen

Documenten koppelen na het boeken

Documenten koppelen via menu Beheer

Documenten opsplitsen

Domiciliëring

Domiciliëring Coda

Domiciliëringen

Domicilieringsmandaat

Doorboeken

Doorboeken Facturen

doorboeken met gekoppeld document

doorgeboekte facturen

Doorgeboekte factuur aanpassen

Doorklikken

doorklikken financiële boeking

doorklikken in lijst

dossier kleur

Dossier Manager

Dossier openen

dossier zonder klantentoegang

Dossier, Consolideren

dossierbeheerder

Dossiernaam

Download document

drag and drop

dubbele boeking

- E -

Editor

editor venster

Editor voor opmaak sjablonen

Eenmanszaken aftrekbaarheid

Eenmanszaken fiscaal aftrekbaar

e-facturen

e-factuur

e-fff norm

Eigen gebruikersvelden

Eigen opslag

Eindklanten

e-invoice

elektronische aangiftes

Elektronische facturatie

Elektronische facturen

elektronische factuur

elektronische leveringsbon

elektronische rappel

enveloppe

ereloonfiches 281.50

export

Export betalingsbestand

exporteren

Extern dossier

extra dossiers

extra scherm

extra venster

- F -

Facturatie

facturatie knoppen

facturatie module

Facturatie velden

Facturen (Exclusief BTW)

Facturen doorboeken

facturen groeperen

Facturen instellen

Facturen met bedragen inclusief BTW

facturen per relatie

factuur afdrukken

factuur bijlage

factuur e-mail

factuur herkenning

Factuur kopiëren

factuur opmak

factuur verzenden

factuurdagboek

Factuurvelden

fiche 281.50

filter detaillijnen

filter financiele boeking

filter financiêle verrichting

financieel dagboek

financiële kortingen

financiële verrichtingen

Fintro

First

First software

Fiscaal aftrekbaar

Fiscaal resultaat

fiscale aftrek

Fiscale aftrekbaarheid

fiscale aftrekposten

fiscale controle

fiscale lijsten

formules grafieken

Foto

Foutmelding

- G -

GDPR

geavanceerde lijsten

Gebruik dagkoers

gebruiker toevoegen

Gebruiker verwijderen

gebruikersbeheer

gebruikersinterface

Gebruikersnaam

gebruikersvelden

Gebruikersvelden Artikels

Gebruikersvelden op factuur

gebruikrsnaam e-mailadres

Gegevens uitwisselen

gekoppelde documenten

Gemachtigde aanvrager

gemeente

gespreide kosten

gespreide opbrengesten

gestructureerde mededeling

GIF

Giften

Giftenlijst

Goederen codes

grafieken

Grafische Analyse

gratis proberen

- H -

handleiding

Hannah

Help systeem

herkenning

herrekenen bedragen

herrekenen detail

Hisrtoriek Peppol verzonden

Historiek

Historiek btw-vakken

Historiek facturen

Historiek klanten

Historiek kostenplaatsen

Historiek leveranciers

Historiek Rekeningen

Historiek verworpen uitgaven

historieken exporteren

hoeveelheden

- I -

Iban Rekening

iController

import accon

Import Coda Mandaat bestanden

Import Viewer

Importeren

Importeren Artikels

Importeren Coda

Importeren Partena

importeren rekeningen

Importeren relaties

ING

Ingave fiscale aftrekposten

Ingave hoeveelheden

Ingave kostenplaatsen

ingescand verzameldocument

Inkomend betalingsverkeer

Inkomende Peppol documenten

inlezen nieuw dossier

installatie DMS

Installatie facturatie

Installatie Octopus

Instellen gebruikersrechten

Instellen rappelgegevens

Instellen sjablonen

instructies

Intern Dossier omzetten

Intervat

INtervat BTW-nummer opzoeken

Intervat portaalsite

Intrastat

Investering

investeringen

Investeringsoverzicht

Invoegen afbeelding

Invoegen gebruikersvelden

Invoegen Logo

inzoomen

Ipad

Iphone

- J -

Jaarrekening

JPG

- K -

Kasdagboek

KBC

Keuzelijsten

Kiosk

Klant

Klant toegang geven aan dossier

kleur dossier

Kleur dossiernaam

Kleurschema

K-nummer

Koers Euro

koersverschil

Koerting contant

kolombreedte

Kolommen aanpassen

kolommen aanpassen'

kopiëren boeking

Kopieren dossier

Kopieren factuur

Kopiëren rechten

koppel factuur aan boeking

Koppeling kostenplaats

koppelingsknop

Korting contant

korting kontant

kosten

Kostenplaats

kostenplaatsen

Kostprijs CODA

Krediet Coda

- L -

layout aanpassen

layout factuur

layout rappels

Ledenlijst

Leegmaken dossier

Leegmaken leveringsbon

lening

lettergrootte

lettertype

leverancier

Leveringsadres

Leveringsbion afdrukken

Leveringsbon

Leveringsbonnen

leveringsdagboek

Leveringsnota's bundelen

Lijst facturen

Lijst intrastat

Lijst leveringsnota's

Lijst op tablet

Lijsten

Link naar boeking

Listing intrastat

Locatie DMS bestanden

Locatie opgeslagen bestanden

Locatie opgeslagen documenten

loep

Login

logo

lokaal gesynchroniseerde map

Lonen

Loonverwerking

- M -

mailbox

mailbox adres

mailbox adres van het do

mail-templates

Mandaat kostprijs

Mandaten

medecontractant

Meerdere documenten koppelen

Meerdere tegenboekingen

meerdere vensters

Melding

Meldingen

Memo veld

Mercurius

Mini One Stop Shop

mobiel platform

MOSS aangifte

MOSS audit file

MOSS Service Codes

movie

multiscreen

Muntcodes

- N -

nationaal nummer

Niet-beroeps

nieuw boekjaar

nieuw rekeningnummer

nieuwe factuur

nieuwe gebruiker

Nieuwe relatie

nieuwe versie

Nieuws

Nota

Notitie

Notities

Nummer volgende boeking

- O -

ocr

Octopus Boekhouding

Octopus Facturatie

Octopus Share

Offline document ook online beschikbaar stellen

Offline documenten

Omzetvergelijking BTW

Ondernemingsnummer

onegate

online banktoepassing

Online documenten

Online en offline documenten synchroniseren

online handleiding

opbrengsten

Openen boekjaar

Openen dossier

Opening boekjaar

openingsboeking

openingsrekening 588

Openstaande klanten

Openstaande leveranciers

Openstaande rekeningen

Openstaande verrichtingen

opleiding

opmaak factuur

opmaak grafiek

Opmaak kopieren

Opnieuw weergeven afgepunte detaillijnen

Opslaan e-Invoice

Opslaan lijst

Opslag eigen locatie

Opstarten

optionele modules

Opzoeken bedrag

Opzoeken BTW-nummer

Opzoeken documenten

opzoeken peppol

Order reference

Order referentie

Outlook

outlook gebruiken

Overboeken boekjaar

Overdragen boekjaar

overlopende rekeningen

overschrijving

Overzicht afpuntingen

overzicht facturen

- P -

Pakket Deal

pakket-deal

Partena

Particulier België

pdf bijlage bij factuur

PDF-bijlage

Peppol

Peppol Acces Point

peppol controle

Peppol document accepteren

Peppol document inboeken

Peppol documenten

Peppol en DMS

Peppol Klant

Peppol registratie

Peppol Uitgaande documenten

Periode - laatst geboekt

plaatsnaam

PNG

postcode

Pro rata temporis

Proberen

- R -

R/C zaakvoerder

Raadplegen gekoppelde documenten

raport items

rappel genereren

Rappel opslaan

rappel selecteren

Rappel Type

Rappel verzenden

Rappel voorbeeld

Rappelbeheer

Rappelinstellingen

rappels

Rapporten

Ratio rapport

RealTime

RealTime App

Rechten

rechten beperken

rechten per dossier

rechten van uw klant

Rechtermuisknop

Record

rekenen

rekeningnummers

rekenmachine

Relatie

Relatie koppeling

Relatievelden

Restaurant kosten

Restore

Resultaat

Resultatenbalans

Resultatenrekening

- S -

saldo bank

samengestelde factuur

Samenvoegen aangiftes

Satus Coda mandaat

schermresolutie

Schuldeiser identificatie

Sepa

SEPA Domiciliëring

SEPA Mandaat

separeren documenten

Share

shortcuts

sjablonen instellen

sjabloon kopiëren

sluiten tabblad

Sneltoetsen

Sociaal secretariaat

Soda

Sofista

Sofista certificaat

Sorteren

Splits document

splitsen documenten

spreiding kosten/opbrengsten

stad

Standaard gedefinieerde grafieken

standaardsjablonen

starten nieuw dossier

status peppol document

sub-gebruiker

Submap

Synchroniseren offline aanpassingen

Synchroniseren sjablonen

Syntax formules Grafiek

- T -

tabblad sluiten

Tablet

tegenboekingen

Tekstaanpassingen factuur

Template code

template kopiëren

template-codes

templates

thema

tips

toegangscode

Toegevoegde gebruiker

Toekennen korting contant

Toevoegen gebruiker

Toewijzen van bankverrichting

Totalen

twee beeldschermen

Type aangever

type btw-aangifte

- U -

ubl fac tuur

uitdienst nemen afschrijving

Uitgaand betalingsverkeer

Uitgaande Peppol

Uitgaande Peppol Documenten

uitgebreide rapporten

uitgebreide rapportering

Uitsplitsen kostenplaats

Uitvoeren

Uitvoeren Factuur

uitzicht van facturen

unieke gebruikersnaam

Upload document

- V -

vak 91

Vaste rekeningen'

veldcode

veldcodes

Velden

Velden facturatie

venster

Ventilatie aftrekbaarheid eenmanszaken

Verdeelsleutel kostenplaatsen

vergrootglas

vergrootgles

vergrote weergave

vergroten lettertype

verkleinen lettertype

Verkoop

Verkoop dagboek

verkoopfacturen

Verkoopsdagboek Facturen

Verkorte balans

Vernieuwen overzichtslijsten

Verticale Analyse

Vervaldag factuur

Vervaldagenbalans

Verwerken e-Invoice

Verwijderen afpuntingen

Verwijderen boeking

verwijderen document

Verzenden l

Verzenden vactuur

Verzendingswijze

Verzoek tot betaling

Verzonden Peppol documenten

video film

VIES databank

Volgnummer factuur

volgnummmer factuur

Voorbeeld grafieken

vrije overschrijving

Vrijgeven dagboek

VZW

VZW Giften

VZW Ledenlijst

- W -

Wachtrekening Coda

wachtwoord

wachtwoord vergeten

Wachtwoord wijzigen sub-gebruiker

webinar

webservice

Weergeven Actieve /  Niet Actieve relaties

Werklijst betalingen

Wijzigen van doorgeboekte factuur

Wijzigen wachtwoord

Wijzigen wachtwoord sub-gebruiker

Winst/Verlies rekening

wissel credit/debet

Wisselen boekjaar

wisselen credit/debet

Wisselen van dossier

wisselkoers aanpassing

wizard grafieken

Worldline

Worldline Coda

- X -

X-as

XML

- Y -

Y-as

Youtube

- Z -

zichtbaar boekjaar

zip code

Zoeken

Zoeken naar bedrag

Zoeklijsten

Zoekvelden

zoomen

Zoomfactor