Octopus Accountancy - Handleiding

Aanmaken Facturen

Aanmaken Facturen

Previous topic Next topic  

Aanmaken Facturen

Previous topic Next topic  

Via 'Facturatie, Verkoopsfacturen' worden facturen aangemaakt.

 

Zijn er meerdere verkoopsdagboeken ingesteld als ‘factuurdagboek’ dan zal men eerst een keuzescherm krijgen om het gewenste dagboek te selecteren.

 

FMInv01

1. Volgnummer factuur (volgens 'Beheer, Dagboek')

2. Algemene factuurgegevens

3. Detaillijnen factuur (artikels)

4. Omrekening ingegeven bedrag (eclusief btw)  naar bedrag inclusief btw

5. Berekende totaalgegevens

6. Gebruik 'Korting contant'

7. Tabkaart met zelf gedefinieerde gebruikersvelden

8. Betekenis van de knoppen

Peppol

De factuur wordt verzonden via het Peppol netwerk.
Meer informatie over deze werkwijze kan u hier vinden.

Facturen kunnen ook in groep worden verzonden via het menu 'Afdrukken en verzenden'.

E-mail

De factuur verzenden via e-mail. Aanvullende informatie kan u hier vinden.

Afdrukken

Afdrukken van de factuur - sneltoets CTRL-P

indien de SHIFT is ingedrukt bij het klikken opent de factuur in pdf formaat

Informatie over het instellen van de lay-out kan u hier vinden.

Afdrukvoorbeeld

Geeft een afdrukvoorbeeld van het document weer.

Nieuw

Open een nieuwe factuur- sneltoets CTRL-N

Historiek

Maakt een nieuwe factuur aan op basis van een bestaande. Zie hier voor de werkwijze

Uitvoeren

Uitvoeren - sneltoets F12

Gebruik de knop 'Uitvoeren' om de factuur op te slaan en een volgende factuur aan te maken

Gebruik eventueel de knop Afdrukken om de factuur direct af te drukken eneen volgende factuur aan te maken.

Sneltoets CTRL-ALT-N

Opent een nieuwe factuur op basis van de getoonde (met dezelfde inhoud)

Leveringsbon

Indien me de factuur als 'leveringsbon' wil afdrukken kan dit met sneltoets CTRL-D
Shifttoets ingedrukt bij het klikken opent de leveringsbon in pdf formaat.

Informatie over het instellen van de lay-out kan u hier vinden.

 

De getoonde velden van de detaillijnen (aantal, eenheid, artikel, …)  kunnen verschillend zijn afhankelijk  van de instellingen van het verkoopdagboek.

hmtoggle_plus1Detailinformatie Algemene factuurgegevens

Volgnummer factuur

Automatisch ingegeven. Afhankelijk van instelling in ‘Beheer, Dagboek, Nummer volgende boeking’.

Periode

Boekhoudperiode waarin de factuur zal opgenomen worden.

Relatie

Te factureren klant.

Factuurdatum

Datum factuur.

Vervaldatum

Automatisch ingegeven  in functie van factuurdatum en vervaldatum uit ‘beheer relaties’. Dit is wel aanpasbaar.

Munt

Eventueel andere dan standaardmunt.

Koers

Indien vreemde munt: de dagkoers.

Commentaar

Vrij in te geven tekst.
Kan op de documenten afgedrukt worden.

Indien u gebruik maakt van het Peppol netwerk voor het doorsturen van facturen naar de overheid (Mercurius platform) dan dient dit veld als Order Referentie.

Zie hier voor meer informatie.

Bank ref.

Vrij in te geven tekst of automatisch aangemaakte gestructureerde mededeling.
Voor de opmaak van de gestructureerde mededeling, klik op de knop FMInv02

Standaard op de factuur afgedrukt in de kop als ‘referentie’.

Standaardprinter

Geef hier aan of direct mag afgedrukt worden op de standaard ingestelde printer. Indien niet aangekruist zal telkens een print-dialoogvenster worden getoond.

Aantal exemplaren

Aantal af te drukken exemplaren.

 

Opmaak gestructureerde mededeling:

Indien men een gestructureerde mededeling laat aanmaken dan is de samenstelling als volgt:

Vb. 447/3010/56797

 

447        3 cijfers        Intern gegenereerd klantnummer

3        1 cijfer        Aanduiding voor het boekjaar (intern nummer)

01        2 cijfers        Intern dagboekvolgnummer

0567        4 cijfers        Aanduiding van documentnr.

97        2 cijfers        Controlegetal

Korting Contant

Bij de selectie ‘Korting Contant’ zal bij de berekening van het totaalbedrag van de factuur automatisch  de korting voor contante betaling in rekening gebracht worden. Dit op basis van de parameters zoals opgegeven bij de installatie facturatiemodule, Rappelinstellingen.

Indien voor de gekozen klant (relatie) bij ‘Beheer, Relaties’ de selectie ‘Toekennen korting contant’ aangeduid is zal dit bij de facturatie automatisch voorgesteld worden.

De maatstaf van heffing is dan: totaal exclusief BTW – bedrag korting.

De toegestane korting wordt in het totaalgedeelte van de factuur weergegeven als belastbaar op 0%BTW en zal worden doorgeboekt op de boekingsrekening opgegeven bij de rappelinstellingen (vb. rekening 708000 - Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten).

De standard te gebruiken rekening kan worden aangepast bij 'Beheer, Vaste rekeningen'.

Op de factuur is er onderaan automatisch de vermelding:
‘Bij betaling voor … wordt … EUR als contant korting toegestaan’.