Octopus Accountancy - Handleiding

Editor voor opmaak sjablonen (templates)

Editor voor opmaak sjablonen (templates)

Previous topic Next topic  

Editor voor opmaak sjablonen (templates)

Previous topic Next topic  

Met de ingebouwde editor kan je op een zeer gebruiksvriendelijke manier de opmaak van de af te drukken documenten (leveringsbon, factuur, rappel) zelf instellen.

De volgende stappen tonen de layout aanpassingen van een factuur:

Toevoegen van een logo

wijzigenvan de standaard overgenomen dossiergegevens

toevoeging van extra tekst toe met toegevoegde gebruikersvelden

De editor wordt bij het instellen van de sjablonen (zie hier)  opgeroepen door te klikken op FMEdi01 of door te klikken op het verkleinde voorbeeld.

Het sjabloon wordt getoond in het editor venster:

FMEdi02

Het getoonde sjabloon bevat reeds heel wat informatie en vraagt slechts toevoeging van enkele wettelijk verplichte elementen (vb. rekeningnummer) om gebruikt te kunnen worden.

Linksboven zijn de dossiergegevens ingesteld zoals die werden ingegeven in ‘Beheer, Dossiers’.
De daar initieel ingegeven waarden zullen bij het aanmaken van de sjablonen worden overgenomen.
Indien de gegevens daar achteraf aangepast worden zal men de sjablonen zelf dienen aan te passen.
De code {v:f_doc_type} is een zogenaamde ‘veldcode’. Bij het afdrukken zal dit automatisch vervangen worden door de tekst ‘Factuur’ of ‘Creditnota’.
Op de juiste plaats voor een standaard briefomslag met venster zijn de nodige codes aangebracht voor weergave van de klantinformatie.
De detaillijnen bevatten reeds alle noodzakelijk gegevens. De detaillijn bevat alle kolommen die ingesteld zijn in een vorige stap ‘kolommen aanpassen'.
Onderaan de factuur zullen automatisch de juiste totalen worden weergegeven.

Betekenis der knoppen

FMEdi03

1. Aanpassen tekst
2. Aanpassen afbeeldingen
3. Kopieer een template
4. Tekstweergave Vet
5. Tekstweergave Cursief
6. Selecteer tekstkleur
7. Selecteer lettertype
8. Selecteer fontgrootte
9. Toevoegen afbeelding
10. In/Uitzoomen
11. Aangebrachte wijzigingen opslaan
12. Help oproepen