Octopus Accountancy - Handleiding

Handleiding Facturatie module

Handleiding Facturatie module

Previous topic Next topic  

Handleiding Facturatie module

Previous topic Next topic  

De facturatie module is een optionele aanvulling op Octopus Boekhoudsoftware.

 

Met Octopus Facturatie kunnen er facturen aangemaakt en afgedrukt worden, kan men leveringsbonnen en rappels genereren en facturen rechtstreeks doorboeken naar de boekhouding.

e-facturen volgens Peppol formaat.

Indien u geregistreerd bent voor het verzenden van e-facturen via het Peppol netwerk dan kan u de aangemaakte facturen via het Access point direct worden verzonden als Peppol e-facturen. Op die manier kan u facturen sturen naar het Mercurius platform van de overheid.

U dient zich wel vooraf te registreren op het Mercurius platform.

De klant (ontvanger) dient dan ook geregistreerd te zijn bij een Access Point provider zoals Octopus.

Meer informatie over het verzenden van e-facturen in het Peppol formaat kan u hier vinden.

Naar u doorgestuurde facturen via het Peppol netwerk komen direct beschikbaar in het Octopus Document Management System.

e-fff facturen.

Ook facturen in de e-fff norm kunnen aangemaakt worden. Dit resulteert in de aanmaak van een specifiek xml-bestand.
Met een automatisch gegenereerde mail kan de toegang tot deze elektronische factuur doorgestuurd worden naar uw klant. Indien deze beschikt over een boekhoudprogramma met de functionaliteit voor het verwerken van e-fff facturen dan kan uw factuur door uw klant met een klik geboekt worden in zijn boekhouding.
Uiteraard kan uzelf als Octopus gebruiker ook automatisch facturen van uw leveranciers verwerken indien die opgemaakt zijn volgens de e-fff norm. Meer informatie over deze norm kan u hier vinden.

 

Het uitzicht van de facturen, leveringsbonnen of rappels kan u zelf aanpassen. Hiervoor is binnen de toepassing een gebruiksvriendelijke editor ingebouwd.

Indien meerdere verkoop- of leveringsdagboeken zijn aangemaakt dan kunnen  per dagboek afzonderlijke sjablonen (layout templates) worden aangemaakt.

Als u rappels wil aanmaken, dan zal u hiervoor moeten opgeven wat eventuele rappelkosten zijn, e.d.

 

Facturen worden aangemaakt op basis van artikels en die zijn dan weer in te delen in artikelgroepen.
Wil men gebruik maken van artikels dan moeten deze ook eerst worden ingegeven.

Detaillijnen van facturen kunnen evenwel worden ingegeven zonder dat daarvoor artikels zijn ingebracht.

 

Op de facturen kunnen behalve detailgegevens van artikels en relaties ook eigen aangemaakte ‘gebruikersvelden’ worden opgenomen. Deze zullen dan eerst dienen gedefinieerd te worden.

Facturen worden aangemaakt in een specifiek verkoopdagboek. Ook dit zullen we juist moeten instellen.

Vooraleer met de facturatie module van Octopus aan het werk te kunnen gaan zijn er dus een aantal voorafgaande instellingen noodzakelijk. In dit document worden al die stappen doorlopen.