Octopus Accountancy - Handleiding

Leveringsnota's bundelen (Optie)

Leveringsnota's bundelen (Optie)

Previous topic Next topic  

Leveringsnota's bundelen (Optie)

Previous topic Next topic  

 

In de facturatie module worden facturen aangemaakt en kan men vanuit het scherm Facturatie, verkoopsfacturen, ook leveringsbonnen aanmaken en afdrukken.

 

In sommige gevallen wenst men echter facturen aan te maken op basis van eerder aangemaakte leveringsbonnen.
Dikwijls is het ook zo dat meerdere leveringsbonnen per klant dienen gebundeld te worden tot één factuur.

Hiervoor dient de optie leveringsnota’s bundelen  geactiveerd te worden om dit mogelijk te maken. Contacteer hiervoor Octopus (support@octopus.be).

Aanmaken Leveringsdagboek

Om de leveringsnota’s te kunnen aanmaken is een specifiek leveringsdagboek nodig.

Het aanmaken doet men via ‘Beheer, Dagboeken’. Kies daar voor een dagboek type 'L'.

 
Voor het aangemaakte dagboek kunnen we ook de nodige gebruikervelden instellen.

Voor details verwijzen we naar de instellingen voor een verkoopsdagboek.

 

Bij het activeren van deze specifieke module zijn in het menu ‘Facturatie’ 2 extra items actief geworden:
Leveringsnota’s aanmaken en Leveringsnota’s bundelen.

 

Op het hoofdscherm ook weergegeven met 2 extra knoppen.

 

FMGrNotes01

 

1. Aanmaken Leveringsnota

2. Bundelen leveringsnota's tot factuur