Eigen gebruikersvelden

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Handleiding Facturatie module >

Eigen gebruikersvelden

Behalve de binnen het programma voorziene velden (naam en adres klant, omschrijving, prijs artikel e.d.) kan je in Octopus ook eigen ‘velden’ aanmaken.
Met de ingebouwde editor kan je deze velden vrij op de gewenste sjablonen plaatsen.
Op die manier is de facturatie module aanpasbaar en inzetbaar voor diverse domeinen.

Aanmaken gebruikersvelden

In Octopus kunnen verschillende soorten velden aangemaakt worden:

Relatievelden: horen bij een bepaalde klant/leverancier. Vb. geboortedatum, nummerplaat wagen, …

Factuurvelden: horen bij één bepaalde factuur. Vb. Betaald voorschot, Offertenummer,…

Artikelvelden: horen bij een bepaald artikel. Vb. Kleur, Maat, type verpakking, …

Via menu ‘Beheer, Velden’ kunnen onbeperkt eigen velden aangemaakt worden.

FMCustomfields01

1. Maak een nieuw veld aan
2. Kies het type veld
3. Geef de naam voor het veld
4. Geef een 'template code'
5. Bewaar de ingegeven informatie

hmtoggle_arrow1Detailinformatie gebruikersvelden