Octopus Accountancy - Handleiding

Invoegen tekst en gebruikersvelden

Invoegen tekst en gebruikersvelden

Previous topic Next topic  

Invoegen tekst en gebruikersvelden

Previous topic Next topic  

Met de editor kan men ook tekst invoegen met daarin standaard beschikbare velden of zelf aangemaakte gebruikersvelden.

 

In onderstaand voorbeeld wensen we onderaan de factuur een lijn toe te voegen met volgende tekst:

'Gelieve voor .... het bedrag van .... te betalen op onze rekening ... met vermelding van referentie ....'

Octopus dient automatisch de vervaldatum, het totaal te betalen bedrag en de gestructureerde mededeling - automatisch opgemaakt bij het aanmaken van de factuur - in aan te vullen.

 

Met de editor geopend starten we het aanpassen van de tekst met de knop 'Aanpassen tekst'.

 

FMEdi07

 

Door het herhaaldelijk  indrukken van de Enter-toets na de laatst  ingebrachte tekst (in ons geval de adresinformatie) gaan we tot onderaan het document.
We typen daar het begin van onze tekst ‘Gelieve voor
Na deze tekst wensen we automatisch de vervaldatum van de factuur in te voegen.
Hiervoor maken we gebruik van de veldcode {v:f_edt}
Let op: de veldnamen dienen correct ingegeven te worden zoals beschreven in het dit overzicht
Op dezelfde manier vervolledigen we onze tekst met daarin ook het totaalbedrag van de factuur  - code {v:f_f_t} - en de referentie - code {v:f_ref}.
Met de opmaakknoppen zetten we vervolgens bepaalde delen in het vet.

 

Octopus zal bij het aanmaken/afdrukken van de factuur de veldcodes automatisch vervangen door de juiste waarden voor die factuur.

 

Op een gelijkaardige manier kan de opmaak van alle documenten (leveringsbon, factuur, rappel) worden opgemaakt en dat telkens voor drie talen.

Opgelet: de opgegeven veldcode zal worden vervangen door de inhoud van dat veld. Vermits die inhoud  langer kan zijn dan de code zelf is het mogelijk dat de uiteindelijke tekst over de lijnen heen gaat en invloed heeft op de positie van daaropvolgende tekst of lijnen.