Octopus Accountancy - Handleiding

Invoegen tekst en gebruikersvelden

Invoegen tekst en gebruikersvelden

Previous topic Next topic  

Invoegen tekst en gebruikersvelden

Previous topic Next topic  

Met de editor kan je ook tekst invoegen met daarin standaard beschikbare velden of zelf aangemaakte gebruikersvelden.

In onderstaand voorbeeld wordt onderaan de factuur een lijn toegevoegd met volgende tekst:

'Gelieve voor .... het bedrag van .... te betalen op onze rekening ... met vermelding van referentie ....'

Octopus dient automatisch de vervaldatum, het totaal te betalen bedrag en de gestructureerde mededeling - automatisch opgemaakt bij het aanmaken van de factuur - in aan te vullen.

Met de editor geopend start je het aanpassen van de tekst met de knop 'Aanpassen tekst' (1).

FMEdi07

Door het herhaaldelijk  indrukken van de Enter-toets na de laatst  ingebrachte tekst (in ons geval de adresinformatie) ga je tot onderaan het document.
>Typ daar het begin van onze tekst (2)  ‘Gelieve voor

Na deze tekst wens je automatisch de vervaldatum van de factuur in te voegen.
Hiervoor maak je gebruik van de veldcode (3) {v:f_edt}
Let op: de veldnamen dienen correct ingegeven te worden zoals beschreven in dit overzicht

Op dezelfde manier vervolledig je de tekst met daarin ook het totaalbedrag van de factuur  - code {v:f_t} - en de referentie - code {v:f_ref}.

Met de opmaakknoppen zet je vervolgens bepaalde delen in het vet.

Vergeet niet de aanpassingen op te slaan (4)

Octopus zal bij het aanmaken/afdrukken van de factuur de veldcodes automatisch vervangen door de juiste waarden voor die factuur.
Op een gelijkaardige manier kan de opmaak van alle documenten (leveringsbon, factuur, rappel) worden aangepast en dat telkens voor drie talen.

Opgelet: de opgegeven veldcode zal worden vervangen door de inhoud van dat veld. Vermits die inhoud  langer kan zijn dan de code zelf is het mogelijk dat de uiteindelijke tekst over de lijnen heen gaat en invloed heeft op de positie van daaropvolgende tekst of lijnen.