Octopus Accountancy - Handleiding

Artikel beheer

Artikel beheer

Previous topic Next topic  

Artikel beheer

Previous topic Next topic  

Vooraleer u een factuur kan aanmaken moet u artikels die u wil factureren inbrengen.

Er kunnen op de factuur ook detaillijnen worden ingegeven zonder dat daarvoor een artikeldetail aanwezig is. Op die manier wordt vermeden dat men eenmalig te factureren zaken eerst als artikel moet inbrengen.
In Octopus is een eenvoudig te gebruiken artikelbeheer voorzien.

U kan de ingebrachte artikels indelen in groepen.

Aanmaken Artikel Groepen        

Via ‘Facturatie, Artikel Groepen’ kan men groepen definiëren.

De naam van de groep waartoe een artikel behoort kan eventueel afgedrukt worden op de factuur of leveringsbon. Zie hier voor meer informatie.

 

FMArt01

 

Artikels

Artikels bevatten de detailinformatie van de later te factureren detaillijnen

Via ‘Facturatie, Artikels’ krijgt men een overzicht van eerder ingebrachte artikels of kan men nieuwe artikels ingeven.

 

FMArt02

 

 

Gebruikersvelden Artikels

Heeft men eigen gebruikersvelden gedefinieerd dan zullen deze worden getoond op een extra tabblad ‘Gebruikers velden’.
De inhoud hiervan kan later worden opgenomen op de factuur of leveringsbon.

 

FMArt03

 

hmtoggle_plus1Detailinfo van de algemene velden

Extern product Nr.

Vrij in te geven. Wordt in de facturatie niet gebruikt.

Product groep

Een groep ingegeven via ‘Beheer Artikelgroepen’.
Dit moet niet ingevuld worden.

Naam

Artikelomschrijving zoals die zal verschijnen in de detaillijn van de factuur.

Code

Artikelcode. Deze code wordt gebruikt bij het oproepen van een artikel bij het aanmaken van een factuur.

1Codes moeten niet uniek zijn (een artikelcode kan meermaals voorkomen). Gebruik duidelijke vanzelfsprekende codes waarmee u snel een artikel kan oproepen.

Prijs excl. BTW

Verkoopsprijs exclusief BTW.

Prijs incl. BTW

Verkoopsprijs inclusief BTW. Wordt automatisch ingegeven bij ingave BTW-code verkoop.

BTW-Code verkoop

De BTW-code. Eerder ingegeven via ‘Beheer BTW-codes’ (zie algemene handleiding Octopus).

Boekingsrekening

Het rekeningnummer waarop dit artikel zal opgenomen worden in de boekhouding (doorboeken).
Indien geen boekingsrekening is opgegeven zal het doorboeken gebeuren op de rekening overeenstemmend met de gebruikte BTW-code.

Munt

De gangbare munteenheid voor dit artikel.

Standaard kostenplaats

De eventuele te gebruiken kostenplaats bij doorboeken (zie Algemene handleiding).

Leveranciersinfo

Vrij in te geven tekst.