Octopus Accountancy - Handleiding

Artikel beheer

Artikel beheer

Previous topic Next topic  

Artikel beheer

Previous topic Next topic  

Vooraleer je een factuur kan aanmaken moet je artikels die je wil factureren inbrengen.

Er kunnen op de factuur ook detaillijnen worden ingegeven zonder dat daarvoor een artikeldetail aanwezig is. Op die manier wordt vermeden dat je eenmalig te factureren zaken eerst als artikel moet inbrengen.

In Octopus is een eenvoudig te gebruiken artikelbeheer voorzien. Je kan de ingebrachte artikels indelen in groepen.

Aanmaken Artikel Groepen        

Via ‘Facturatie, Artikel Groepen’ kan je groepen definiëren.
De naam van de groep waartoe een artikel behoort kan eventueel afgedrukt worden op de factuur of leveringsbon. Zie hier voor meer informatie.

FMArt01

Artikels

Artikels bevatten de detailinformatie van de later te factureren detaillijnen.

Via ‘Facturatie, Artikels’ krijg je een overzicht van eerder ingebrachte artikels en kan je nieuwe artikels ingeven.

FMArt02

Gebruikersvelden Artikels

Heb je eigen gebruikersvelden gedefinieerd dan zullen deze worden getoond op een extra tabblad ‘Gebruikers velden’.
De inhoud hiervan kan later worden opgenomen op de factuur of leveringsbon.

FMArt03
hmtoggle_plus1Detailinfo van de algemene velden