Octopus Accountancy - Handleiding

Importeren Artikels

Importeren Artikels

Previous topic Next topic  

Importeren Artikels

Previous topic Next topic  

Via ‘Facturatie, Artikels’ kan je met de import-knop een procedure starten voor het inlezen van een artikellijst afkomstig uit een andere toepassing.

FMArtImp01

Een aantal vereisten:

-Het te importeren bestand moet een CSV-bestand zijn (csv-files kunnen o.a. worden aangemaakt vanuit MS-Excel via ‘Bestand, Opslaan als, CSV-bestand’);

-Er moet een kolom aanwezig zijn waarin een geldige btw-code staat;

-Indien je ook een kolom voorziet voor ‘artikel groep’ dan moeten de voorkomende groepen eerder ingebracht zijn via ‘Beheer Artikels’.

Locatie te importeren bestand

In de eerste stap van de import-wizard geef je de locatie op van het in te lezen bestand.

FMArtImp02

Bepalen te importeren gegevens

In de volgende stap dien je op te geven met welk veld uit het ‘Facturatie, Artikels’ iedere kolom uit de CSV-file overeenkomt.

FMArtImp03

Voor kolommen uit het in te lezen bestand die niet moeten worden overgebracht, kies je ‘Ongeldig veld’: deze kolom zal niet worden ingelezen.
Indien een in te lezen kolom de BTW-code bevat, moet deze code vóór de import aanwezig zijn bij ‘Beheer BTW-codes’.
Indien een in te lezen kolom de artikel groep bevat moet die artikel groep vóór de import aanwezig zijn bij ‘Facturatie, Artikel Groepen’.

Eigenlijke importeren

In de laatste stap worden de gegevens geïmporteerd.
Indien bepaalde records niet kunnen worden geïmporteerd, dan zullen hier de foutmeldingen weergegeven worden.

FMArtImp04