Octopus Accountancy - Handleiding

Beheer BTW codes

Beheer BTW codes

Previous topic Next topic  

Beheer BTW codes

Previous topic Next topic  

 

In Octopus zijn standaard de gangbare btw-codes voorzien.

Via het menu 'Beheer, btw-codes' krijgt u hiervan een overzicht.

 

BehBtw01

 

1. Klik op 'Nieuw' om een nieuwe btw-code aan te maken

2. Klik op 'Bewerken' om de details aan te passen

3. Klik op 'Opslaan' om uw wijzigingen te bewaren

 

De noodzakelijke velden (boeking rekeningen, btw-vakken, …) zijn reeds ingebracht conform de wettelijke regelingen en verplichtingen en dienen normaal niet aangepast te worden.

Klik hier voor de betekenis van de veldenDetailinformatie btw-velden.

Code

Keuzelijst: Verkoop of aankoop

Omschrijving

De omschrijving voor die BTW code.

De omschrijving moet voor minstens één taal ingevuld worden.

Code

Verkorte code. Het is deze code die bij het ingeven van de boeking zal gebruikt worden.

Basis %

Basis percentage btw

 

Onderstaande gegevens komen voor op de detailkaart 'Verkoop' (of Aankoop) én op de detailkaart 'Verkoop credit nota' (of Aankoop credit nota).

 

Omzet vak 1 - 4

Het btw-vak op de aangifte waarin de basis van de factuur wordt opgenomen.

BTW vak 1 -2

Vak op de aangifte waarin de verschuldigde of recupereerbare btw wordt opgenomen.

Credit rekening

Rekeningnummer waarop de verschuldigde btw geboekt wordt.

Debet rekening

Rekeningnummer waarop de te recupereren btw geboekt wordt.

Credit %

Percentage van de verschuldigde btw.

Debet %

Percentage van de recupereerbare btw.

 

Octopus wordt standaard aangeleverd met parameters ingesteld volgens de Belgische btw-aangifte.
U kan aanpassingen uitvoeren maar het is raadzaam daarbij advies in te winnen van uw adviseur boekhouder/accountant.

 

 

Een btw-code kan op ‘niet-actief’ geplaatst worden door het vinkje bij 'Actief' bovenaan in het detailscherm te verwijderen.
De code zal niet meer getoond worden in zoeklijsten.