Octopus Accountancy - Handleiding

Verkoopdagboek Facturen

Verkoopdagboek Facturen

Previous topic Next topic  

Verkoopdagboek Facturen

Previous topic Next topic  

Via ‘beheer dagboeken’ kan men een specifiek verkoopdagboek aanmaken of een bestaand dagboek aanduiden als ‘factuurdagboek’.

Er kunnen verschillende factuurdagboeken worden aangemaakt (vb. per winkel indien men meerdere winkels heeft).

 

Meer informatie over het aanmaken van een dagboek staat hier beschreven.

 

Op onderstaande afbeelding staan de specifieke instellingen voor een factuurdagboek:

 

FMVerDb

 

1. Selecteer ‘Facturen (Exclusief BTW)’

2. Geef het volgnummer voor de volgende aan te maken factuur

3. Klik hier om een laatst aangemaakte factuur te verwijderen

 

Elektronische facturen.

Met de facturatie module kunnen ook  elektronische  facturen aangemaakt worden volgens de e-fff norm. Hierbij wordt een specifiek xml-bestand aangemaakt.
Het aangemaakte bestand zal ook uw eigen bankinformatie te bevatten.
Indien u deze functionaliteit wil gebruiken zal u op het tabblad 'Bankdetails' de nodige gegevens moeten invullen.

Het aanmaken en verzenden van het xml-bestand naar uw klant wordt verder besproken.

FMVerDb02

 

Instellen weer te geven velden op facturatiescherm.

Via het tabblad ‘Facturatie velden’ kunnen we instellen welke velden op het facturatiescherm moeten getoond worden.

 

FMVerDb03

 

Met de knop ‘Nieuw’ op bovenstaand scherm kan men aangeven welke van de eerder gedefinieerde velden op het facturatiescherm moeten weergegeven worden.

Per factuur: hier kan men kiezen uit de factuur- of de relatievelden.

Per lijn: hier kan men kiezen uit eerder aangemaakte artikel (product) velden.

Op ditzelfde scherm kan men ingeven welke algemene artikelvelden moeten getoond worden (artikelnr., eenheid, korting, BTW-code).

Via ‘decimalen eenheidsprijs’ geven we aan met hoeveel decimalen de eenheidsprijs gaat afgebeeld worden.