Octopus Accountancy - Handleiding

Verkoopdagboek Facturen

Verkoopdagboek Facturen

Previous topic Next topic  

Verkoopdagboek Facturen

Previous topic Next topic  

Via ‘Beheer, dagboeken’ kan je een specifiek verkoopdagboek aanmaken of een bestaand dagboek aanduiden als ‘factuurdagboek’.
Er kunnen verschillende factuurdagboeken worden aangemaakt (vb. per winkel indien men meerdere winkels heeft).
Algemene informatie over het aanmaken van een dagboek staat hier beschreven.

Op onderstaande afbeelding staan de specifieke instellingen voor een Factuur dagboek.

FMVerDb

1. Selecteer 'Facturen (Exclusief BTW)’
2. Geef het volgnummer voor de volgende aan te maken factuur
3. Klik hier om een laatst aangemaakte factuur te verwijderen

Elektronische facturen

Met de facturatie module kunnen ook elektronische  facturen aangemaakt worden (UBLBE formaat). Hierbij wordt een specifiek xml-bestand aangemaakt.
Het aangemaakte bestand zal ook je eigen bankinformatie te bevatten.
Indien je deze functionaliteit wil gebruiken zal je op het tabblad 'Bankdetails' de nodige gegevens moeten invullen.
Het aanmaken en verzenden van het xml-bestand naar je klant wordt hier besproken.

FMVerDb02

Instellen weer te geven velden op facturatie-scherm.

Via het tabblad ‘Facturatie velden’ kan je instellen welke velden op het facturatie-scherm moeten getoond worden.

FMVerDb03

Met de knop ‘Nieuw’ op bovenstaand scherm kan je aangeven welke van de eerder gedefinieerde velden op het facturatie-scherm moeten weergegeven worden:
Per factuur: hier kan je kiezen uit de factuur- of de relatievelden;
Per lijn: hier kan je kiezen uit eerder aangemaakte artikel (product) velden.

Op ditzelfde scherm kan je ingeven welke algemene artikelvelden moeten getoond worden (artikelnr., eenheid, korting, BTW-code).
Via ‘decimalen eenheidsprijs’ geef je aan met hoeveel decimalen de eenheidsprijs gaat afgebeeld worden.