Beheer Dossiers

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Handleiding Boekhouding > Menu Beheer >

Beheer Dossiers

Via het menu 'Beheer, Dossiers' krijg je toegang tot de detailinformatie van het voor jou toegankelijke dossier (of dossiers).
Een overzicht van de dossiers opent zich als detailvenster.

BehDos01

1. Open het overzicht van de beschikbare dossiers
2. Klik op 'Bewerken' om de details aan te passen
3. Voeg eventueel extra contactvelden toe
4. Uniek mailbox adres van het dossier (zie ook RealTime App, Document Management System, OCR)

Toelichting voor het verzenden van documenten naar de Import Viewer en het gebruik van submappen

Bij 'Detail' kan je zelf de nodige informatie ingeven of aanpassen (dossiernaam, BTW/Ondernemingsnummer, Adresinformatie...).
Deze informatie zal overgenomen worden op verschillende lijsten en aangiftes.

In het tabblad  ‘Boekingen’ krijg je een overzicht – per aanwezig boekjaar – van het aantal verrichte aankoop/verkoop boekingslijnen (facturen), financiële/diverse boekingslijnen (Andere).

behdos03

In het tabblad  'Gemachtigde aanvrager' dienen alle velden correct ingevuld te worden teneinde de elektronische aangiftes (btw-aangifte, btw-listing,...) te kunnen uitvoeren.

behdos04

Het tabblad 'Domiciliëring' is enkel van toepassing bij gebruik van de optionele bankmodule.

behdos05

Via tabblad 'Automatisch boeken' kan je aangeven welke documenten automatisch kunnen geboekt worden, afhankelijk van de wijze waarop ze aangeboden worden.

Gedetailleerde informatie over automatisch boeken staat hier beschreven.

BehDos06

1. Geef aan welke documenten automatisch dienen geboekt te worden
2. Geef het volgnummer van het dagboek dat zal gebruikt worden voor automatische boekingen. Het dagboek dient effectief in de boekjaren aanwezig te zijn
3. email adressen voor het direct doorsturen van documenten naar de Octopus Portaal website

Het automatisch boeken van documenten kan ingesteld worden voor:

Inkomende Peppol documenten, aangeboden via het Peppol netwerk

Documenten aangeboden via de Octopus Portaal website en daar gevalideerd door de klant

Documenten aangeleverd en verwerkt via OCR

Documenten aangeleverd via mail naar het  mailadres van het dossier, of door middel van drag&drop in de importviewer geplaatst