Octopus Accountancy - Handleiding

Beheer Dossier Manager

Beheer Dossier Manager

Previous topic Next topic  

Beheer Dossier Manager

Previous topic Next topic  

'Beheer, Dossier Manager' is alleen te gebruiken indien dit specifiek wordt aangevraagd bij Octopus.

 

Indien men meerdere dossiers onder zijn beheer heeft kan men met de Dossier Manager elementen van een dossier kopiëren naar een ander dossier en zelfs een dossier volledig leegmaken.

Het spreekt vanzelf dat dit met de nodige omzichtigheid dient te gebeuren.

 

BehDoSMan01

 

In het geopende venster worden alle beschikbare dossiers - behalve het actueel geopende - getoond in 2 deelvensters naast elkaar.

Selecteer in het linker venster het dossier van waaruit u wilt kopiëren.

Selecteer in het rechter venster het dossier naar waar u wenst te kopiëren.

Men kan meerdere dossiers selecteren door bij het aanklikken de CTRL toets ingedrukt te houden.

 

Kies na het selecteren de gepaste actie:

1. Kopieer dossier

2. Kopieer Rekeningen

3. Kopieer Relaties

4. Kopieer btw codes

5. Leegmaken dossier

 

Kopiëren dossier.

Het kopiëren van dossiers kan enkele minuten duren. Dit impliceert immers grote wijzigingen aan de databases op de server.

Eens gekopieerd zijn alle gegevens uit het ontvangende dossier overschreven door de gegevens in het gekopieerde dossier!

 

Kopiëren Rekeningen.

Hiermee worden alle rekeningen van het geselecteerde dossier in het linker venster overgebracht naar het geselecteerde dossier in het rechter venster.

De oorspronkelijke rekeningen worden daar vervangen.

 

Kopiëren Relaties.

Hiermee worden alle relaties van het geselecteerde dossier in het linker venster overgebracht naar het geselecteerde dossier in het rechter venster.

De oorspronkelijke relaties worden daar vervangen.

 

Kopiëren btw codes.

Hiermee worden alle btw codes van het geselecteerde dossier in het linker venster overgebracht naar het geselecteerde dossier in het rechter venster.

De oorspronkelijke btw codes worden daar vervangen.

 

Leegmaken dossier

Met de dossiermanager kan u een dossier ook leeg maken.

Selecteer het leeg te maken dossier in het rechter venster.

Uiteraard dient u dit zeer weloverwogen uit te voeren.

Indien u een dossier per vergissing heeft leeggemaakt kan dit door onze administratie enkel en alleen tegen kostprijs uit het backup systeem worden teruggezet.