Octopus Accountancy - Handleiding

Inkomende Peppol documenten

Inkomende Peppol documenten

Previous topic Next topic  

Inkomende Peppol documenten

Previous topic Next topic  

Indien je gebruik maakt van Het Peppol netwerk voor het verzenden en ontvangen van elektronische documenten dan komen de via dat netwerk ontvangen documenten in het Octopus Document Management System (DMS) terecht in een specifieke locatie 'Inkomende Peppol Documenten'.
Indien ze daar worden geaccepteerd komen ze in de Document Import Viewer waar ze op de gekende manier kunnen worden verwerkt in Octopus.
Via het menu 'DMS, Inkomende Peppol documenten' of met de werkbalk knop DMS21  krijg jeeen overzicht van ontvangen Peppol documenten.

DMS22

1. Klik op 'Bewerken' voor de details van een document
2. Wijzig indien nodig de status
3. Bekijk de inhoud van het elektronische document
4. Bekijk het document als bijlage
5. Wijzig instellingen voor melding en verwerking van inkomende documenten - zie hieronder

Opmerking:
Om de lijst van zichtbare Peppol document te beperken, worden enkel de document getoond die binnen het huidige boekjaar vallen uitgebreid met 3 maanden voor en na het boekjaar om enige overlap te hebben.

Document status en verdere verwerking

Vanuit de details kan je de status van een document aanpassen:

Nieuw - niet verwerkt
dit is de standaard waarde.

Geaccepteerd - klaar voor inboeken
Bij het kiezen van deze status verschijnt een knop waarmee je het document kan doorsturen naar de Document import Viewer voor verdere verwerking.

Niet geaccepteerd - ter discussie

 

Veld 'Betaald':
Hier kan aangeduid worden of een inkomende factuur al betaald is. Dit is enkel informatief, er is geen enkele koppeling met andere functies.

In de overzichtslijst wordt de status van de documenten als volgt weergegeven:

Geaccepteerd

DMS22a

Geaccepteerd - Doorgestuurd naar boekhouding

DMS22b

Niet geaccepteerd

DMS22c

De status kan op elk moment worden gewijzigd.

Wijzigen instellingen voor inkomende documenten

Met de instelknop dmsConfigButton start je een wizard waar je het meldings e-mailadres kan aanpassen en waar je vervolgens kan kiezen om inkomende Peppol documenten automatisch te accepteren.

DMSConfig1

DMSConfig2

DMSConfig3