Octopus Accountancy - Handleiding

Beheer Vaste Rekeningen

Beheer Vaste Rekeningen

Previous topic Next topic  

Beheer Vaste Rekeningen

Previous topic Next topic  

Via het menu 'Beheer, Vaste rekeningen' krijgt u een tabel met een aantal zeer belangrijke parameters die het correcte verloop van de boekhoudkundige verwerking van uw boekingen bepalen.

Onzorgvuldig wijzigen hiervan kan ernstige gevolgen hebben voor de juistheid van uw boekhouding. Breng hier geen wijzigingen aan zonder advies in te winnen van uw adviseur boekhouder/accountant.

 

BehVRe01

 

KLik hier voor de betekenis van de detailveldenDetailvelden Vaste rekeningen

 

Centralisatie klanten

Hierop worden alle boekingen voor klanten gecentraliseerd.
Rechtstreekse boekingen hierop zijn niet mogelijk.

Centralisatie leveranciers

Hierop worden alle boekingen voor leveranciers gecentraliseerd.
Rechtstreekse boekingen hierop zijn niet mogelijk.

Winst/Verlies rekening

Bij het overboeken van een boekjaar naar een volgend boekjaar (en niet toegewezen resultaat) wordt het debet of creditsaldo van de balansrekeningen (klasse 1 tot klasse 5) op deze rekening geboekt.

Opening boekjaar

Overboekingsrekening voor o.a. beginsaldo financieel dagboek

Toegekende financiële kortingen

Bij het gebruik van de facturatie module en het toekennen van financiële kortingen zullen die op deze rekening worden geboekt.

R/C zaakvoerder DEBET

In de verkorte balans worden alle rekeningen waarvan de eerste drie cijfers overeenkomen met de eerste drie cijfers van deze rekening opgenomen als vorderingen op de zaakvoerders.

Wachtrekening Coda

Enkel bij gebruik van de optionele banking module.
De niet automatisch toewijsbare verrichtingen worden op dit nummer geboekt.

R/C zaakvoerder CREDIT

In de verkorte balans worden alle rekeningen waarvan de eerste drie cijfers overeenkomen met de eerste drie cijfers van deze rekening opgenomen als schuld van de vennootschap aan de zaakvoerders.

Discount CREDIT

Rekeningnummers gebruikt bij het automatisch boeken van betalingsverschillen

Koersverschil CREDIT

Betalingsverschil CREDIT

Discount DEBET

Koersverschil DEBET

Betalingsverschil DEBET