Octopus Accountancy - Handleiding

Beheer Vaste Rekeningen

Beheer Vaste Rekeningen

Previous topic Next topic  

Beheer Vaste Rekeningen

Previous topic Next topic  

Via het menu 'Beheer, Vaste rekeningen' krijg je een tabel met een aantal zeer belangrijke parameters die het correcte verloop van de boekhoudkundige verwerking van jouw boekingen bepalen.

Onzorgvuldig wijzigen hiervan kan ernstige gevolgen hebben voor de juistheid van je boekhouding.
Breng hier geen wijzigingen aan zonder advies in te winnen van je adviseur boekhouder/accountant.  

BehVRe01
KLik hier voor de betekenis van de detailveldenDetailvelden Vaste rekeningen