Octopus Accountancy - Handleiding

Beheren van Coda regels

Beheren van Coda regels

Previous topic Next topic  

Beheren van Coda regels

Previous topic Next topic  

Voor het verwerken van niet toegewezen verrichtingen zijn er extra mogelijkheden voorzien.
In onderstaand voorbeeld wordt een verrichting toegewezen aan een bestaande klant.

Via 'Importeren Coda bestanden' wordt het Coda bestand geopend dat moet verwerkt worden. Zie ook hier.
Verrichtingen die correct kunnen toegewezen worden staan in het groen aangegeven.
Een niet toegewezen verrichtingen kan je toewijzen door daarop te 'dubbelklikken'.

BMCoda05

1. Dubbelklik op de te verwerken verrichting
2. Klik op 'Bijwerken' om een relatie toe te wijzen
3. Klik op OK
4. De correct toegewezen verrichting staat in het groen gemarkeerd

Volgorde van meerdere Coda regels.

Indien meerdere Coda regels zijn aangemaakt worden die uitgevoerd in volgorde van hun positie, in te stellen via het veld 'Positie'.
De volgorde van uitvoering bepaalt dus de logica van uitvoering: Indien een regel kan toegepast worden zal niet verder gekeken worden naar de volgende regels.

Nieuwe Coda regel aanmaken.

Indien de verrichting reeds op de rekening 599999 ‘wachtrekening coda’ geboekt werd, kan je vanuit het financieel dagboek een CODA regel instellen zodat de volgende keer bij de import van een Coda bestand een gelijkaardige verrichting op de juiste relatie/rekening wordt geboekt.

Een aantal voorbeelden van Coda regels kan je hier vinden.

BMCoda06

1. Klik om de interne Coda informatie weer te geven
2. Klik om een nieuwe regel aan te maken
Er wordt een dialoogvenster getoond met daarin de reeds aangemaakte Coda regels.

BMCoda07

1. Bestaande Coda regels
2. Klik om een nieuwe regel aan te maken

De volgende stap is het instellen van de nieuwe regel.

BMCoda08

1. Geef een naam voor de nieuwe regel
2. Selecteer het type regel
3. Selecteer het type verrichting waarop deze regel dient geboekt (Klant, Leverancier, Rekening)
4. Selecteer de Klant, Leverancier of Rekening waaraan de resulterende boeking van deze regel dient toegekend te worden
5. Voeg eventueel commentaar toe op basis van informatie in de Coda details van de verrichting
6. Definieer de nieuwe regel op basis van criteria overgenomen uit de Coda details zoals verrichting code, verrichting familie, Rekeningnummer,...
7. Criteria die bij een volgende verwerking van Coda bestanden zullen gebruikt worden voor toewijzing
8. Klik op 'Toepassen' om de regel aan te maken

De Coda regel is toegevoegd en bij een volgende Coda verwerking zal deze regel toegepast worden om gelijkaardige verrichtingen correct toe te wijzen.

Meer voorbeelden van Coda regels kan je hier vinden.

Hoe wordt een Coda regel concreet verwerkt