Octopus Accountancy - Handleiding

Importeren Coda bestanden

Importeren Coda bestanden

Previous topic Next topic  

Importeren Coda bestanden

Previous topic Next topic  

Via 'Bank, Importeren Coda bestanden' kan je het door jouw bank aangeleverde CODA bestand selecteren voor verwerking van de daarin aanwezige verrichtingen.

BMCoda01

1. Klik op 'Importeren Coda bestanden'
2. Klik op 'Bestanden selecteren'
3. Selecteer het te verwerken Coda bestand. Neem het Codabestand van de datum volgend op het laatst ingeboekt uittreksel.
   Het beginbedrag van het Coda-bestand moet gelijk zijn aan de eindstand van uw laatste financiële boeking!
4. Open het geselecteerde bestand
5. Een groen vinkje geeft aan dat het eindbedrag van de laatste financiële boeking in Octopus gelijk is aan het beginsaldo van het Codabestand. Het bestand kan dus geïmporteerd worden
6. Klik op 'Uitvoeren' om de verrichtingen aanwezig in het bestand te verwerken in Octopus.

Toewijzen van bankverrichting (Matching)

De toekenning van een bankverrichting tegenover een openstaande Octopus verrichting wordt verwerkt in functie van:

1.Coda regels worden toegepast ( deze hebben voorrang op alle onderstaande criteria)

2.Overeenkomst met 'Referentie' (vb. gestructureerde mededeling vanuit facturatie Octopus)

3.Rekeningnummer van de klant

4.Combinatie: Naam - Straat - Postcode

5.Naam en bedrag (indien combinatie naam/bedrag slechts eenmalig voorkomt )

6.Bedrag ( indien bedrag slechts eenmalig voorkomt )

Indien een verrichting niet kan toegekend worden (geen koppeling gevonden met een openstaande verrichting) dan wordt het bedrag aan de eerder gespecificeerde wachtrekening toegekend (599...) toegekend.