Octopus Accountancy - Handleiding

CODA aangeleverd door derden

CODA aangeleverd door derden

Previous topic Next topic  

CODA aangeleverd door derden

Previous topic Next topic  

CODA bestanden kunnen volledig automatisch door Octopus worden verwerkt indien daarvoor een mandaat in Octopus is ingesteld.
In de rubriek 'CODA mandaten' staat dit uitvoerig beschreven.

Worden jouw CODA bestanden aangeleverd door derden en zijn die beschikbaar gesteld in een op jouw werkpost (pc, mac, ...) te bereiken locatie (map) dan kunnen die ook in Octopus worden verwerkt.
Dit is vooral handig als die map meerdere aangeleverde CODA bestanden bevat met betalingsinformatie van verschillende dossiers en/of financiële rekeningen onder het beheer van jouw Octopus gebruikersnaam.
Je dient dan niet telkens de betreffende dossiers te openen.

'Bank, CODA mandaten'

Via het menu 'Bank, CODA mandaten' dien je eerst aan te geven welke IBAN rekeningnummers dienen gekoppeld te worden aan welk dossier.

In het aangegeven dossier moet een financieel dagboek aanwezig zijn met referentie naar dat IBAN rekeningnummer.

BMCoda09

1. Klik om een nieuwe referentie toe te voegen
2. Klik om een bestaande referentie te verwijderen
3. Klik om uw aangebrachte wijzigingen op te slaan
4. Geef het IBAN nummer voor toe te kennen transacties van dit rekeningnummer aan het gekoppelde dossier
5. Selecteer het dossier voor koppeling van de transacties met voorgaand IBAN nummer

'Bank, Import Coda Mandaat bestanden'

Het uiteindelijk verwerken van de CODA bestanden wordt gestart via het menu 'Bank, Import Coda Mandaat bestanden'.
Met de knop 'Map selecteren' kies je de locatie van de aangeleverde Coda bestanden'.

BMCoda10

1. Selecteer de locatie van de te verwerken CODA bestanden
2. Klik op 'Open'
3. Klik op 'Uitvoeren' om de automatische verwerking te starten

Automatische verwerking

De uiteindelijke verwerking van de aanwezige CODA bestanden wordt gestart met de knop 'Uitvoeren'.

De voortgang is nagenoeg gelijkaardig aan wat beschreven staat in de rubriek 'Verwerken van een volledige map'.