Octopus Accountancy - Handleiding

Inkomend betalingsverkeer

Inkomend betalingsverkeer

Previous topic Next topic  

Inkomend betalingsverkeer

Previous topic Next topic  

De bankmodule laat je toe de door de bank aangeleverde bestanden met betalingsinformatie (CODA: geCOdeerde DAgafschriften), automatisch te verwerken in Octopus.
Hierbij zullen betalingen van klanten of betalingen aan jouw leveranciers zo goed mogelijk verwerkt en afgepunt worden.

CODA bestanden kunnen binnen de bankmodule van Octopus ook op een volledig geautomatiseerde manier verwerkt worden.

CODA bestanden kunnen ook geïmporteerd worden in een kasdagoek op basis van transactiedatum.
Hiervoor dient een voor octopus geldig mandaat bij de bank aangevraagd te worden. Meer informatie over de vereiste procedure staat hier beschreven.

Niet alle verrichtingen zullen kunnen toegewezen worden aan een openstaande boeking.
Misschien zal jouw klant betalen via een andere rekening die op een door jou niet gekende naam staat .
Niet iedereen zal gebruik maken van de door jou vermelde gestructureerde mededeling.
De verrichtingen zullen in zo een geval geboekt worden op een specifiek rekeningnummer 'CODA Wachtrekening'.
Die wachtrekening dient misschien nog aangemaakt worden via 'Beheer, Rekeningen' en ingesteld als Wachtrekening Coda Import via 'Beheer, Vaste Rekeningen'.

Wat op de Coda Wachtrekening geboekt is kan manueel aangepast worden en hier kunnen ook Coda regels voor opgesteld worden zodat bij een volgende verwerking de boeking toch automatisch correct verwerkt kan worden.

Meer informatie hierover in de onderliggende rubrieken.