Octopus Accountancy - Handleiding

Domiciliëringen

Domiciliëringen

Previous topic Next topic  

Domiciliëringen

Previous topic Next topic  

Indien je in Octopus gebruik maakt van de bank module dan kan je jouw klanten via SEPA Domiciliëring laten betalen.
Een aantal voorafgaande instellingen zijn nodig.

Schuldeiser identificatie

Bij je bank dien je een schuldeiser identificatie aan te vragen.
Deze ID wordt ingegeven via 'Beheer, Dossiers' op het tabblad 'Domiciliëring'.

BMDom01

Mandaat gegevens klanten

Voor klanten die gebruik maken van domiciliëring dienen ook de mandaatgegevens bijgehouden te worden.
Dit wordt wordt ingegeven via 'Beheer, Relaties' op het tabblad 'SEPA Mandaat'.
Meer informatie daarover kan je hier vinden.

Opmaken Factuur

Bij het opstellen van een factuur voor een klant met SEPA mandaat kan de factuur aangeduid worden als betaalbaar 'Via Domicilieringsmandaat'.
Indien je wenst dat er op de factuur een melding voor domiciliëring verschijnt dan kan je via support@octopus.be vragen om jouw factuursjabloon in die zin aan te passen.

BMDom02

Volgende vermelding zal dan automatisch toegevoegd worden aan facturen met de optie 'Via domiciliëringsmandaat':

" Het verschuldigde bedrag wordt gedebiteerd op de vervaldag via het Sepa Direct Debit mandaat met crediteurs identificatienummer BExxxxxx"

SEPA Mandaat doorsturen naar bank

Het doorsturen van de gegevens voor verwerking domiciliëring naar je online banktoepassing is vrij gelijkaardig aan de verwerking van betaalenveloppes.
Meer informatie daarover kan je hier vinden.

De functie start je via menu 'Bank, Domiciliëringen'.
Waar het bij betalingen gaat over het doorsturen van betalingsopdrachten naar je bank gaat het bij domiciliëringen over het doorsturen van 'Verzoek tot betaling'.
Onderaan zal je dan ook de lijst zien van facturen aangeduid voor domiciliëring die nog niet opgenomen zijn in een enveloppe.
Bij het aanmaken van het XML-bestand voor verdere verwerking via jouw online banktoepassing zal de status van het mandaat automatisch aangepast worden naar uitvoeringsstatus 'Volgende'.

Niet uitgevoerde domiciliëring

Een niet verwerkte domiciliëring kan verschillende oorzaken hebben: domiciliëringsopdracht ingetrokken door je klant, onvoldoende saldo op de rekening van de klant,...
Indien je die opnieuw wenst aan te bieden dien je de onbetaalde factuur uit de domiciliëringsenvelop te halen.
De factuur zal dan automatisch opnieuw in de lijst van in te vorderen facturen terecht komen.