Octopus Accountancy - Handleiding

Coda regels - voorbeelden

Coda regels - voorbeelden

Previous topic Next topic  

Coda regels - voorbeelden

Previous topic Next topic  

Voorbeeld BTW Afrekening

In onderstaand voorbeeld wordt het btw-bedrag rechtstreeks geboekt op rekening 451000 R/C BTW te betalen.

Het bedrag wordt gestort op de vaste rekening van BTW Iban BE22679200300047

CREx1

Voorbeeld Lonen

De lonen worden op rekening 455000 geboekt.

CREx2

Voorbeeld domiciliëringen

In het voorbeeld de verwerking van een domiciliëring voor leverancier 'De Zeesnoepers'.

De boeking gebeurt op de leverancier De Zeesnoepers.

Van de leverancier kennen we het rekeningnummer IBAN BE372800311928128.

CREx3

Voorbeeld Cash geld

De storting wordt op rekening 580000 gestort en de mededeling wordt in commentaar gemeld.

CREx5

Voorbeeld Derdenrekening

De bedragen worden in een specifiek financieel dagboek verwerkt.

De waarde ‘Dagboek Iban Nr’ moet overeenkomen met het IBANnr dat gekoppeld is met het te gebruiken dagboek zoals ingegeven bij 'Beheer, dagboeken - Bank details'

crex6

Voorbeeld afrekening Worldline - Samengestelde verrichting

Er kunnen ook Coda regels opgesteld worden voor samengestelde verrichtingen zoals Worldline, Kredieten,...
We spreken dan over een 'hoofdtransactie' en een 'Subtransactie'.

In onderstaand voorbeeld worden regels opgesteld voor een Worldline verrichting met afzonderlijke toekenning voor het bruto bedrag van de verrichting en de kosten van de verrichting.
De Coda informatie geeft volgende informatie weer:

CREx4

Een eerste regel wordt opgemaakt voor de verwerking van het bruto bedrag van de verrichting:

CRex4a

Een tweede regel verwerkt de kosten van die verrichting:

CRex4b

 

Voorbeeld afrekening Kredietverwerking - Samengestelde verrichting

De Coda informatie bevat volgende gegevens:

CRex4c

Een eerste regel wordt opgemaakt voor de verwerking van het gedeelte kapitaal van de verrichting:

CRex4d

Een tweede regel wordt opgemaakt voor de verwerking van het gedeelte rente van de verrichting:

CRex4e