Octopus Accountancy - Handleiding

Menu Grafische Analyse

Menu Grafische Analyse

Previous topic Next topic  

Menu Grafische Analyse

Previous topic Next topic  

Het Dashboard en de mogelijkheid eigen grafieken aan te maken is zonder meerprijs in alle Octopus versies aanwezig.
Vanuit het menu 'Grafische Analyse' heb je de mogelijkheid de cijfers uit jouw boekhouding in grafische vorm weer te geven.

Dit menu geeft ook toegang tot extra analyse en uitgebreide rapportering.

MGraAna

1. Dashboard. Geeft standaard een aantal vooraf ingestelde grafieken weer
2. Grafieken. Geeft de mogelijkheid om de standaard aangeleverde grafieken aan te passen of nieuwe grafieken aan te maken en af te drukken
3. Rapporten. Laat toe zelf uitgebreide rapporten aan te maken
4. Rapport items. definities van elementen op eigen rapporten
5. Analyse en uitgebreide rapportering. Geeft toegang tot de standaard beschikbare uitgebreide rapporten
6. Importeren van de definities van de standaard aangeleverde uitgebreide rapporten