Octopus Accountancy - Handleiding

BTW - aangifte

BTW - aangifte

Previous topic Next topic  

BTW - aangifte

Previous topic Next topic  

Onderstaand voorbeeld geeft de selectie en weergave van de btw-aangifte weer.

LBTWaangifte

1. Selecteer indien nodig
2. Genereer de lijst
3. Geef indien nodig correcties (toelichting Vak 91)
4. De aangemaakte aangifte
5. Exporteren bestand voor aangifte via Intervat portaalsite
6. Beveilig indien gewenst alle aankoop- en verkoopdagboeken tot en met de periodes van de van de btw-aangifte
7. Maak indien nodig een begeleidende brief voor deze btw-aangifte aan
8. Maak een rapport over de consistentie van de aangifte
9. Exporteer indien nodig de gegevens van de btw-aangifte naar een Excel bestand

Voor het correct aanmaken van het Intervat-bestand is het nodig dat bij 'Beheer, Dossiers' alle velden op het tabblad 'Gemachtigde aanvrager (BTW)' ingevuld zijn.

 Toelichting vak 91

Controle op wijzigingen t.o.v. een neergelegde aangifte

Bij het opvragen van de BTW-aangifte worden eventuele wijzigingen sinds de laatste neerlegging in rood gemarkeerd.

Bij het exporteren van een Intervat bestand worden de gegevens daarvan binnen Octopus bijgehouden.
Indien voor diezelfde periode opnieuw een BTW aanfifte wordt opgevraagd zal die nieuwe aangifte vergeleken worden met de eerder aangemaakte. Verschillen tegenover die aangifte zullen op de nieuwe aangifte in rood worden gemarkeerd.

hmtoggle_plus1Voorbeeld van wijzigingen op een eerdere aangifte

In Octopus wordt automatisch een controle op consistentie van de aangifte uitgevoerd.
Met de knop 'Controleer Btw-aangifte' kunnen de controle resultaten zichtbaar gemaakt worden.

hmtoggle_plus1Voorbeeld van een de controle van de btw-aangifte