Octopus Accountancy - Handleiding

Menu Lijsten

Menu Lijsten

Previous topic Next topic  

Menu Lijsten

Previous topic Next topic  

Alle rapporten zijn beschikbaar in het menu 'Lijsten'.

 

Wenst u de kerncijfers van uw boekhouding te bekijken op smartphone of tablet? gebruik dan de gratis Real Time App voor Android en iOS.

 

De rapporten omvatten alle wettelijke verplichte lijsten, de nodige controlelijsten maar ook overzichtelijke rapporten die de ondernemer helpen bij het beoordelen van de boekhoudkundige situatie van zijn onderneming.

 

Vóór het opvragen van een rapport kunnen er meestal een aantal selecties gemaakt worden.

De mogelijkheden zijn verschillend afhankelijk van het type rapport.

In de werkbalk is er voor al de lijsten de mogelijkheid deze af te drukken, te verzenden, op te slaan,...

 

LijstAlgemeen

 

1. Selectiegedeelte

2. Selectie / Aanmaken lijst

3. Opslaan lijst (PDF, Excel,...)

4. Verzenden lijst via email

5. Afdrukken lijst

6. Zoeken naar bedrag of tekst in de lijst

7. Volgende zoeken

8. Selecteer in de lijst en plaats op klembord

9. Zoomfactor van de lijst

10. Knoppen voor navigatie (bladeren)

 

Doorklikken in lijsten

Indien in een lijst een tekst/boekingsnummer in het blauw weergegeven wordt dan kan hier op geklikt worden om de details weer te geven.

Zo zal het klikken op een boekingsnummer in het de lijst aankoopdagboek automatisch het boekingsscherm openen.

 

Overzicht van de lijsten.

 

Leveringsnota's en facturen

Enkel van toepassing bij gebruik van de optionele facturatie module.

Aankoop- en Verkoopdagboek
Financieel en Diversen

Overzicht van ingebrachte aankoop-, verkoop-, financiele- en diverse boekingen.
Selectief opvraagbaar per dagboek, al an niet met detaillering van de boekingslijnen.

Opzoeken documenten

Zoekt over alle lijsten, met selectiemogelijkheid van boekjaren of periodes, naar tekst of cijfers.

Controle dubbele boekingen

Geeft de mogelijkheid te zoeken naar eventuele dubbele boekingen op basis van bedragen, data, referenties.

Afpuntingen

Overzicht van afpuntingen. Van hieruit kan men ook afpuntingen verwijderen.

Historieken

Opvraagbare historieken van:

Rekening
klant / Leverancier
Kostenplaats
Artikel
Verworpen uitgaven
BTW vakken
Betalingswijze
Niet beroeps

Openstaande verrichtingen

Openstaande verrichtingen opvraagbaar voor Klanten, Leveranciers of Rekeningen.

Lijst is opvraagbaar met saldo tot huidige datum of einde boekjaar.

Vervaldagenbalans

Opvraagbaar voor Klanten of Leveranciers.
Men kan zelf de weer te geven periodes  en het interval (periodiciteit) bepalen.

Balans

Opvraagbare balans van:

Rekening
klant / Leverancier
Kostenplaats

Balans verkort

Verkorte weergave van de balans, overzichtelijk samengevat op een pagina.

Resultaten

Opvraagbaar als boekhoudkundig of fiscaal resultaat.

Analyze en uitgebreide rapportering

Zeer uitgebreide verregaande rapportering.

Actief Passief Balans
Resultatenrekening
Resultatenbalans
Horizontale analyse
Verticale analyze
Ratio rapport
Periodieke opvolgingstabel
...

Actief- passief balans

Opvraagbaar met vergelijk van 2 periodes, verkort, met of zonder details, eventueel specifiek aangepast voor vzw.

Omzetvergelijking

Opvraagbaar voor Klanten, Leveranciers met vergelijking van 2 periodes en met verschillende sorteringsmogelijkheden.

Omzetvergelijking BTW

Verschillende vergelijkingen:

Vergelijking van de btw-vakken per periode
Omzet volgens ingediende btw-aangifte
Omzet volgens de verkoopboekingen
Omzet volgens resultatenrekening
...

Intracommunautaire listing

Lijst kwartaalopgave van vrijgestelde communautaire leveringen.
Van hieruit wordt ook de elektronische aangifte voorbereid.

BTW-listing

Jaarlijkse lijst van de btw-plichtige afnemers.
Van hieruit wordt ook de elektronische aangifte voorbereid.

BTW-aangifte

Lijst voor btw-aangifte.

Van hieruit wordt ook de elektronische aangifte voorbereid.

MOSS-aangifte

Intrastat Aangifte

Voorbereiding voor het indienen van de MOSS-aangifte (Mini One Stop Shop)
Aangifte voor intracommunautaire handel

Investeringsoverzicht

Lijst van de investeringen (afschrijvingen) opvraagbaar per boekjaar.

Overzicht leningen

Lijst van de ingebrachte leningen.

Afschrijvingstabel

Afschrijvingstabel van ingebrachte investeringen.

Fiche 281.50

Lijst van de op te maken fiches 281.50.

Van hieruit wordt ook de elektronische aangifte voorbereid.

VZW

Genormaliseerd minimaal schema van de staat van ontvangsten en uitgaven voor vzw's
(Model B.)

Afdrukken

Laat toe om alle dagboeken met één enkele selectie af te drukken.

Exporteren

Laat toe om met 1 selectie dagboeken, balansen en historiek te exporteren naar PDF, Excel of CSV formaat.