Octopus Accountancy - Handleiding

Menu Lijsten

Menu Lijsten

Previous topic Next topic  

Menu Lijsten

Previous topic Next topic  

Alle rapporten zijn beschikbaar via het menu 'Lijsten'.

Wens je de kerncijfers van jouw boekhouding te bekijken op smartphone of tablet? gebruik dan de gratis Real Time App voor Android en iOS.

De rapporten omvatten alle wettelijke verplichte lijsten, de nodige controlelijsten maar ook overzichtelijke rapporten die de ondernemer helpen bij het beoordelen van de boekhoudkundige situatie van zijn onderneming.

Vóór het opvragen van een rapport kunnen er meestal een aantal selecties gemaakt worden.
De mogelijkheden zijn verschillend afhankelijk van het type rapport.
In de werkbalk is er voor al de lijsten de mogelijkheid deze af te drukken, te verzenden, of op te slaan.

lijstalg

1. Selectiegedeelte
2. Selectie / Aanmaken lijst
3. Opslaan lijst (PDF, Excel,...)
4. Verzenden lijst via email
5. Afdrukken lijst
6. Zoeken naar bedrag of tekst in de lijst
7. Volgende zoeken
8. Selecteer in de lijst en plaats op klembord
9. Zoomfactor van de lijst
10. Knoppen voor navigatie (bladeren)

Opslaan in Digitaal Dossier

Lijsten kunnen ook opgeslagen worden in het digitaal dossier dat deel uitmaakt van het DMS (Document Management System).

LijstAlgemeenArchief

Het digitaal dossier is is Octopus te raadplegen via menu 'DMS, Document Archief'.
De locatie staat vast maar de documentnaam is vrij te kiezen.

Meer informatie kan u hier vinden.

Doorklikken in lijsten

Indien in een lijst een tekst/boekingsnummer in het blauw weergegeven wordt dan kan hier op geklikt worden om de details weer te geven.
Zo zal het klikken op een boekingsnummer in het de lijst aankoopdagboek automatisch het boekingsscherm openen.
Bij doorklikken met de rechter-muisknop krijg je een keuzemenu met de mogelijke acties (Open boeking, Open factuur, Toon gekoppeld document, ...)

 

Overzicht van de lijsten.

Leveringsnota's en facturen

Enkel van toepassing bij gebruik van de optionele facturatie module.

Aankoop- en Verkoopdagboek
Financieel en Diversen

Overzicht van ingebrachte aankoop-, verkoop-, financiele- en diverse boekingen.
Selectief opvraagbaar per dagboek, al an niet met detaillering van de boekingslijnen.

Opzoeken documenten

Zoekt over alle lijsten, met selectiemogelijkheid van boekjaren of periodes, naar tekst of cijfers.

Controle dubbele boekingen

Geeft de mogelijkheid te zoeken naar eventuele dubbele boekingen op basis van bedragen, data, referenties.

Afpuntingen

Overzicht van afpuntingen. Van hieruit kan je ook afpuntingen verwijderen.

Historieken

Opvraagbare historieken van:

Rekening

klant / Leverancier

Kostenplaats

Artikel

Verworpen uitgaven

BTW vakken

Betalingswijze

Niet beroeps

Openstaande verrichtingen

Openstaande verrichtingen opvraagbaar voor Klanten, Leveranciers of Rekeningen.

Lijst is opvraagbaar met saldo tot huidige datum of einde boekjaar.

Vervaldagenbalans

Opvraagbaar voor Klanten of Leveranciers.
Je kan zelf de weer te geven periodes  en het interval (periodiciteit) bepalen.

Balans

Opvraagbare balans van:

Rekening

klant / Leverancier

Kostenplaats

Balans verkort

Verkorte weergave van de balans, overzichtelijk samengevat op een pagina.

Resultaten

Opvraagbaar als boekhoudkundig of fiscaal resultaat.

Analyse en uitgebreide rapportering

Zeer uitgebreide verregaande rapportering.

Actief Passief Balans

Resultatenrekening

Resultatenbalans

Horizontale analyse

Verticale analyze

Ratio rapport

Periodieke opvolgingstabel

...

Actief- passief balans

Opvraagbaar met vergelijk van 2 periodes, verkort, met of zonder details, eventueel specifiek aangepast voor vzw.

Omzetvergelijking

Opvraagbaar voor Klanten, Leveranciers met vergelijking van 2 periodes en met verschillende sorteringsmogelijkheden.

Omzetvergelijking BTW

Verschillende vergelijkingen:

Vergelijking van de btw-vakken per periode

Omzet volgens ingediende btw-aangifte

Omzet volgens de verkoopboekingen

Omzet volgens resultatenrekening

...

Intracommunautaire listing

Lijst kwartaalopgave van vrijgestelde communautaire leveringen.
Van hieruit wordt ook de elektronische aangifte voorbereid.

BTW-listing

Jaarlijkse lijst van de btw-plichtige afnemers.
Van hieruit wordt ook de elektronische aangifte voorbereid.

BTW-aangifte

Lijst voor btw-aangifte.

Van hieruit wordt ook de elektronische aangifte voorbereid.

OSS-aangifte

Intrastat Aangifte

Voorbereiding voor het indienen van de OSS-aangifte (One Stop Shop)
Aangifte voor intracommunautaire handel

Investeringsoverzicht

Lijst van de investeringen (afschrijvingen) opvraagbaar per boekjaar.

Overzicht leningen

Lijst van de ingebrachte leningen.

Afschrijvingstabel

Afschrijvingstabel van ingebrachte investeringen.

Fiche 281.50

Lijst van de op te maken fiches 281.50.

Van hieruit wordt ook de elektronische aangifte voorbereid.

VZW

Genormaliseerd minimaal schema van de staat van ontvangsten en uitgaven voor vzw's
(Model B.)

Afdrukken

Laat toe om alle dagboeken met één enkele selectie af te drukken.

Exporteren

Laat toe om met 1 selectie dagboeken, balansen en historiek te exporteren naar PDF, Excel of CSV formaat.