Octopus Accountancy - Handleiding

VZW

VZW

Previous topic Next topic  

VZW

Previous topic Next topic  

 

Octopus heeft een aantal functionaliteiten voor het beheer van VZW's:

 

Afdrukken van de noodzakelijke Bijlage B: Genormaliseerd minimaal schema van de staat van de ontvangsten en uitgaven, jaarlijks neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Afdrukken van Ledenlijsten
Afdrukken van een Giftenlijst

 

Meer informatie daarover in de onderliggende topics.