Ledenlijst

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Handleiding Boekhouding > Menu Lijsten > VZW >

Ledenlijst

Het beheer van ledenlijsten start met het definiëren van rekeningen waarop lidgelden zullen geboekt worden.
Bij die rekeningen kan - vergelijkbaar met het gebruik van kostenplaatsen - aangegeven worden of bij een boeking een koppeling met leden (relaties) dient te gebeuren.

Instellen Rekening

Het koppelen kan ingesteld worden als 'Geen ingave relatiekoppeling', 'Vrije ingave' of 'Verplichte ingave:

Geen: Er kan geen relatie gekoppeld worden bij boeking op deze rekening        

Vrij: koppeling aan een relatie mag maar is niet verplicht

verplicht: de boeking kan niet worden uitgevoerd indien geen koppeling gemaakt is.

In onderstaand voorbeeld werden twee rekeningen aangemaakt:

730000        Betaalde lidgelden van het huidige jaar

730001        Betaalde lidgelden voor het volgende jaar

 

De koppeling wordt ingesteld als 'Vrije ingave'.

List_VZWMember1

Koppelen leden bij boeking

Bij het boeken van een transactie (Verkoopsboeking, Financiële of Diverse boeking) kan je via de knop 'Kostenplaats' aangeven met welk lid (relatie) deze boeking dient gekoppeld te worden.

List_VZWMember2

1. Klik om de boeking te koppelen aan een relatie
2. Selecteer de te koppelen relatie(s)

Afdrukken lijst lidgelden

Via menu 'Lijst, VZW, Ledenlijst' kan je een lijst afdrukken van betaalde lidgelden.

List_VZWMember3

1. Selecteer boekjaar en rekeningnummer(s)
2. Vraag indien nodig details van de boekingen
3. Genereer de lijst
4. Exporteer de lijst naar Excel
5. Verzend de lijst als bijlage
6. Druk de lijst af