Octopus Accountancy - Handleiding

Giften

Giften

Previous topic Next topic  

Giften

Previous topic Next topic  

Via menu 'Lijsten, VZW, Giften' kan, analoog aan de procedure van de ledenlijst, een lijst van giften aangemaakt worden.

De voorafgaande handelingen zijn identiek aan die beschreven bij het aanmaken van de ledenlijst.

VZWGifts

1. De waarden voor Email en Website worden ingegeven via 'Beheer, Dossiers' bij contactmiddel 'E-mail' en 'URL'