Octopus Accountancy - Handleiding

Beheer Leningen

Beheer Leningen

Previous topic Next topic  

Beheer Leningen

Previous topic Next topic  

In Octopus kan er ook een overzicht bijgehouden worden van aangegane leningen.

Dit is enkel een overzicht zonder enige koppeling met boekhouding of boekingen.

 

Via het menu 'Beheer, Leningen' krijgt men een overzicht van ingebrachte leningen en kan men nieuwe leningen inbrengen.

 

BehLen01

 

1. Klik voor een nieuwe lening.

2. Geef de nodige informatie in.

3. Kies het type aflossing.

4. Kies de periodiciteit.

5. Geef de rentevoet in.

6. Bewaar de gegevens.

7. Raadpleeg de berekende aflossingstabel.

 

Een overzicht van de ingebrachte leningen kan afgedrukt worden met 'Lijsten, Overzicht leningen'.