Octopus Accountancy - Handleiding

Beheer Afschrijvingen

Beheer Afschrijvingen

Previous topic Next topic  

Beheer Afschrijvingen

Previous topic Next topic  

Het beheer van afschrijvingen,afschrijvingstabel en overzicht van investeringen is standaard in Octopus inbegrepen.

 

Afschrijvingen worden ingegeven via het menu 'Beheer Afschrijvingen'

 

Indien men bij het ingeven van een aankoopboeking een investeringsrekening kiest zal Octopus bij het uitvoeren van die boeking de vraag stellen of die boeking dient toegevoegd te worden bij de afschrijvingen.
In dit geval zullen de meeste velden in het investeringsscherm reeds ingevuld zijn.

BehAfs01

1. Overzicht van alle ingebrachte investeringen

2. Details van de investering

3. Berekende afschrijvingstabel

4. Selecteer indien nodig de aankoopboeking

5. Gebruikte boekingsrekeningen voor deze afschrijving

6. Geef een eventuele fiscale aftrekpost in. Zie ook hier.

7. Wijzig de parameters voor berekening van de afschrijvingstabel

8. Opslaan van de investering

9. Eventueel toevoegen van nieuwe investering

10. Inlezen van afschrijvingen op basis van een CSV.bestand (voor meer info mail naar info@octopus.be )

11. Beheer investeringsaftrek - zie hier voor meer details

 

In de berekende afschrijvingstabel kan men manueel aanpassingen doorvoeren.

Dit is soms nodig om een afronding voor het laatste boekjaar bij te werken.

In de afschrijvingstabel worden boekjaren die in het dossier nog niet zijn aangemaakt weergegeven als 'boekjaar(+n)'.

 

BehAfs02

 

Na het aanbrengen van wijzigingen dient men de tabel opnieuw op te slaan.

 

BehAfs03

1. Opslaan van aanpassingen

2. 'X' verschijnt bij boekjaren waar er een aanpassing van het bedrag is uitgevoerd

Investeringen die niet dienen afgeschreven te worden

Indien een investering niet dient afgeschreven te worden (vb. Gronden, Aandelen, borgen,…) dan dient men bij afschrijving de waarde van de teller bij ‘afschrijving per jaar’ ingegeven te worden als 0 (nul) zoals in onderstaand voorbeeld:

 

BehAfs06

 

 

hmtoggle_plus1Detailinformatie Afschrijvingen

 

In het menu Lijsten zijn specifieke rapporten beschikbaar met betrekking tot de afschrijvingen:

 

Lijsten, Afschrijvingstabel:        Een overzichtstabel van alle ingebrachte afschrijvingen (selecties zijn mogelijk)

Lijsten, Investeringsoverzicht:        Een samenvatting van de investeringen voor een bepaald boekjaar.