Octopus Accountancy - Handleiding

Beheer Afschrijvingen

Beheer Afschrijvingen

Previous topic Next topic  

Beheer Afschrijvingen

Previous topic Next topic  

Het ingeven van afschrijvingen en Afschrijvingstabel, overzicht investeringen is standaard in Octopus inbegrepen.

 

Afschrijvingen worden ingegeven via het menu 'Beheer Afschrijvingen'

 

Indien men bij het ingeven van een aankoopboeking een investeringsrekening kiest zal Octopus bij het uitvoeren van die boeking de vraag stellen of die boeking dient toegevoegd te worden bij de afschrijvingen.
In dit geval zullen de meeste velden in het investeringsscherm reeds ingevuld zijn.

 

BehAfs01

1. Overzicht van alle ingebrachte investeringen

2. Details van de investering

3. Berekende afschrijvingstabel

4. Selecteer indien nodig de aankoopboeking

5. Gebruikte boekingsrekeningen voor deze afschrijving

6. Wijzig de parameters voor berekening van de afschrijvingstabel

7. Opslaan van de investering

8. Eventueel toevoegen van nieuwe investering

 

In de berekende afschrijvingstabel kan men manueel aanpassingn doorvoeren.

Dit is soms nodig om een afronding voor het laatste boekjaar bij te werken.

 

BehAfs02

 

Na het aanbrengen van wijzigingen dient men de tabel opnieuw op te slaan.

 

In de afschrijvingstabel worden boekjaren die in het dossier nog niet zijn aangemaakt weergegeven als 'boekjaar(+n)'

 

BehAfs03

1. Opslaan van aanpassingen

 

hmtoggle_plus1Detailinformatie Afschrijvingen

Nummer

Volgnummer van de investering (wordt automatisch aangemaakt bij het opslaan van de ingebrachte gegevens)

Boekjaar

Boekjaar inbrengen investering (het huidig boekjaar wordt automatisch vermeld)

Referentie

Door bij het veld ‘Referentie’ op ‘F2’ te drukken, krijgt men een lijst van de investeringen die reeds in het aankoopdagboek ingegeven zijn maar nog niet werden opgenomen in de afschrijvingstabel.
Bij het selecteren van een investering worden een aantal velden automatisch ingevuld.

Omschrijving

Een vrij in te brengen omschrijving voor deze investering.

De omschrijving moet voor minstens één taal ingevuld worden.

Leverancier

Leverancier van het aangekochte goed

Datum

Datum aanschaffing

Investeringsrekening

Rekening investering bepalen

Aanschaffingswaarde

Bedrag van de investering (eventueel overgenomen uit de boeking)

Afschrijvingswijze

U kan kiezen tussen

Degressief: af te schrijven bedrag wijzigt elk jaar (van hoog naar laag). Elk jaar opnieuw neemt men een vast afschrijvingspercentage op de residuwaarde    
Lineair: elk jaar gelijke bedrag afschrijven
Andere: manueel uw afschrijvingstabel maken

Factor 1e jaar

Bepaalt hoeveel u het eerste jaar wil afschrijven. Indien u de afschrijving volgens uw gekozen afschrijvingswijze laat verlopen, dan laat u dit gewoon op 1/1 staan.
Het kan echter zijn dat u het eerste jaar meer wil afschrijven bv. 50%. Is dit het geval, dan vult u in ½
Wilt u minder afschrijven dan het maximum toegelaten, kan u dit ook wijzigen naar bijvoorbeeld 2/3

Reeds afgeschreven

Het eventueel reeds afgeschreven bedrag
Bijvoorbeeld investeringen die al enkele jaren in een vorig pakket zijn afgeschreven

Afschrijving

Op hoeveel jaar wilt u afschrijven. Ingegeven in breukvorm.
Vb. afschrijving op 3 jaar is 1/3, afschrijving op 15 jaar is 1/15 enz.
 

 

 

In het menu Lijsten zijn specifieke rapporten beschikbaar met betrekking tot de afschrijvingen:

 

Lijsten, Afschrijvingstabel:        Een overzichtstabel van alle ingebrachte afschrijvingen (selecties zijn mogelijk)
Lijsten, Investeringsoverzicht:        Een samenvatting van de investeringen voor een bepaald boekjaar.