Octopus Accountancy - Handleiding

Investeringsaftrek

Investeringsaftrek

Previous topic Next topic  

Investeringsaftrek

Previous topic Next topic  

Via het tabblad 'Investeringsaftrek' bij het beheer van afschrijvingen kan informatie worden ingegeven over investeringsaftrek van afschrijvingen.
Er worden geen automatische boekingen uitgevoerd.

Meer informatie over de investeringsaftrek kan u hier vinden op de website van FOD Financien.

BehAfsInAf1

1.De algemene informatie wordt overgenomen van het detail tabblad van de afschrijving
2. Type investeringsaftrek
3. Categorie waaronder deze investering valt
4. Percentage investeringsaftrek
5. Overdraagbaarheid investeringsaftrek
6. Gecumuleerde bedragen van de investeringsaftrek
7. Tabel van de investeringsaftrek. Enkel reeds aangemaakte boekjaren worden weergegeven.
    Enkel de waarde van 'Af te trekken bedrag' kan vrij ingegeven worden. Dit kan niet groter zijn dan het maximaal aftrekbaar bedrag voor dat jaar
8. Afdrukken detaillijst investeringsaftrek

Detail van de in te vullen velden

Voor het automatisch verdelen van de af te trekken bedragen kan je gebruik maken van de wizard 'Automatisch verdelen investeringsaftrek' in het menu 'Lijsten, Resultaten - fiscaal' en 'Lijsten, Investeringsaftrek'. Zie hier voor meer informatie.

De afdruk (8 hierboven) geeft volgend resultaat:

BehAfsInAf2

In deze lijst worden enkel reeds aangemaakte boekjaren ingegeven.

Lijst 'investeringsaftrek'

Via menu 'Lijsten, investeringsaftrek' krijgt je een overzicht per aanslagjaar/boekjaar van de investeringen die in aanmerking komen voor de investeringsaftrek.

BehAfsInAf3

Automatisch verdelen investeringsaftrek

Met deze wizard kan je het fiscale winstbedrag laten verdelen over alle investeringen die in aanmerking komen voor de investeringsaftrek.

BehAfsInAf5

Met de knop 'Verdelen' zal het bedrag automatisch verdeeld worden over al de in aanmerking komende investeringen.

Bij die verdeling wordt rekening gehouden met onderstaande volgorde:

1. Overdraagbaarheid:

1. Niet overdraagbaar


2. Enkel overdraagbaar naar het volgend aanslagjaar


3. Overdraagbaar naar de volgende aanslagjaren

2. Type:

1. Eenmalige investeringsaftrek


2. Gespreide investeringsaftrek

3: Bedrag:

1.Eerst de grootste bedragen

Let op: alle eerder ingegeven bedragen in de tabel van de investeringsaftrek worden overschreven!

Lijst 'Resultaten, fiscaal'

Via menu 'Lijsten, Resultaten' is er in het rapport een afzonderlijke rubriek bijgevoegd voor het totaal van de investeringsaftrek.

BehAfsInAf4

Gebruik eventueel de knop 'Automatisch verdelen investeringsaftrek' om de af te trekken bedragen te verdelen over de boekjaren.