Octopus Accountancy - Handleiding

Beheer Fiscale aftrek

Beheer Fiscale aftrek

Previous topic Next topic  

Beheer Fiscale aftrek

Previous topic Next topic  

Voor het specificeren van fiscale aftrek bij boekingen kan men bij 'Beheer, rekeningen' een percentage fiscale aftrek opgeven. Met dit percentage zal gewerkt worden voor de correcte verwerking van het aftrekbare en verworpen gedeelte bij de boeking.

 

Dikwijls zal men gedetailleerder willen werken met verschillende fiscale aftrekposten.

Deze kunnen worden aangemaakt en beheerd via menu 'Beheer, Fiscale aftrek'.

BehFiscA01

1. Maak een nieuwe post aan.

2. Wijzig een bestaande post.

3. Geef een omschrijving.

4. Kies voor 'Percentage' of 'Voertuig'.

5. Percentage fiscale aftrekbaarheid.
Het percentage zal automatisch berekend worden indien indien parameters 6. en 7. zijn ingegeven en parameter 8 niet aangeduid is als 'Uitzondering'.
Berekening is enkel automatisch voor boekjaren die ten vroegste eindigen op 31/12/2020.

6. Geef eventueel een nummerplaat in. Dit is van belang voor vermelding in bepaalde lijsten (zie verder).

7. Kies Voertuig type 'Diesel', 'Benzine', 'Aardgas en minder dan 12 fiscale PK' of 'Uitzondering'.
Voor 'Uitzonderlijk' dient het percentage fiscale aftrekbaarheid altijd zelf ingegeven te worden.

8. Geef de CO² emissie in.

 

More info...Formule voor berekening van Fiscale Aftrekbaarheid

 

Om bij boekingen (Aankoop, Financieel, Diverse) gebruik te maken van de fiscale aftrekposten dient men dit nog aan te geven via 'Beheer, Rekeningen'

In onderstaand voorbeeld wordt aangegeven dat het aanduiden van een ficale aftrekpost verplicht dient opgegeven te worden.

Standaard zal fiscale aftrekpost  'Volvo XC60' aangeduid zijn bij boekingen. Het daar ingestelde '% Fiscale Aftrekbaarheid' zal gebruikt worden i.p.v. het hier vermelde '%Fiscaal aftrekbaar'.

 

BehFiscA02

 

Aankoopboeking met Fiscale Aftrekpost

Onderstaand voorbeeld geeft een aankoopboeking weer op een rekeningnummer ingesteld met 'Verplichte ingave fiscale aftrekbaarheid'

De voorgestelde aftrekpost kan bij de boeking nog gewijzigd worden met de 'KP' knop.

 

BehFiscA03

1. Klik op 'KP' om de aftrekpost te wijzigen of in te stellen

2. Kies via F2 indien nodig een andere aftrekpost

 

Afschrijvingen met Fiscale Aftrekpost

Fiscale Aftrekposten kunnen ook gebruikt worden via 'Beheer, Afschrijvingen'.

 

BehFiscA04

 

Fiscale aftrek in lijsten

 

In de lijst 'Resultaat, Fiscaal' zullen waar nodig de verschillende percentages bij de rekening weergegeven worden.

 

BehFiscA05

 

In de ijst 'Historiek, Verworpen uitgaven' zullen de details gegeven worden per gedefinieerde aftrekpost.

 

BehFiscA06