Automatisch afpunten

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Handleiding Boekhouding > Menu Boekhouding > Boekhouding financieel >

Automatisch afpunten

Indien bij een financiële boeking in het vak 'Nummer' het bedrag van de verrichting wordt ingegeven dan zal Octopus alle aankoop- of verkoopboekingen tonen die overeenstemmen met dat bedrag of met een kleine afwijking ervan.

Fb03

1. Kies de juiste periode en geef de afschrift datum in
2. Vul eventueel al het eindsaldo van het te boeken afschrift in
3. Kies het juiste type verrichting (of typ K voor klant, L voor leverancier of R voor rekening)
4. Geeft het bedrag van de verrichting in
5. Selecteer indien nodig de juiste boeking uit de getoonde lijst
6. Druk op Enter of klik op 'OK' om de boekingslijn te vervolledigen

Octopus zal nu zelf alle gegevens op de correcte manier in de detaillijn van de boeking invullen en het overeenstemmende bedrag afpunten.

Fb04

Het inbrengen van betalingen op de beschreven manier zal zorgen voor het automatisch afpunten en is dus zeer tijdsbesparend.

Op dezelfde manier breng je ook de volgende lijn van het afschrift in.
In ons voorbeeld gaat het om een terugbetaling van een leverancier (creditnota).
Selecteer 'Leverancier'  en geef in het veld 'Nummer' het bedrag 9.75 in.
Ook hier zal Octopus automatisch de overeenkomstige boeking van de creditnota voorstellen.
Bij het aanvaarden van die boeking zal alles in de juiste velden ingevuld worden. De creditnota wordt dan ook automatisch afgepunt.

fb05

Indien je alles correct hebt ingegeven en het eindsaldo ingevuld is dan kan je de boeking aanvaarden met de knop 'Uitvoeren' of het indrukken van F12.

fb06

hmtoggle_arrow1Opnieuw weergeven afgepunte detaillijnen