Octopus Accountancy - Handleiding

Boekhouding financieel

Boekhouding financieel

Previous topic Next topic  

Boekhouding financieel

Previous topic Next topic  

 

Meer informatie over het aanmaken van een financieel dagboek is hier te vinden.

 

Het boeken van financiële verrichtingen zal worden toegelicht aan de hand van een paar voorbeelden.

Samples_FinancialVoorbeeldafschrift - automatisch afpunten

Via het menu 'Boekhouding, Financieel' of met de werkbalk knop Fb01 roepen we het detailvenster "Financieel" op.

 

Fb02

1. Boekingsnummer (afschriftnummmer)

2. Detaillijnen

3. Boekingen

4. Afpuntingen

5. Toon gekoppeld document

6. Filter indien nodig getoonde detaillijnen

 

hmtoggle_plus1Detailinformatie Financiële boeking

 

De eenvoudigste manier om een financiële boeking in te brengen en het afpunten automatisch te laten uitvoeren gaat door het correct ingeven van de bedragen van het bankafschrift. Dit is het 'Automatisch afpunten' en wordt hier beschreven.

 

Wisselen Credit/Debet

Door het indrukken van de F10 toets kan men alle ingebrachte waarden op credit/debet volledig  wisselen. Dit kan handig zijn indien een boeking van het vorig boekjaar gekopieerd is en men deze wil tegenboeken.

 

Filteren van detaillijnen in een boeking