Octopus Accountancy - Handleiding

Gespreide kosten / opbrengsten

Gespreide kosten / opbrengsten

Previous topic Next topic  

Gespreide kosten / opbrengsten

Previous topic Next topic  

Kosten en opbrengsten kunnen gespreid over periodes ingebracht worden.
Voorafgaand dien je via het menu 'Beheer, Rekeningen' aan te geven dat je voor een bepaalde boekingsrekening kosten/opbrengsten gespreid wenst in te geven.

DivDistributedCost

Bij het boeken van aankopen, verkopen of het opmaken van facturen kan je vervolgens de details voor de spreiding ingeven via de KP-knop ButtonKP

DivDistributedCost2

Na het inbrengen van de boeking via het menu 'Boekhouding, Diverse boekingen, Boeken van gespreide kosten/opbrengsten' wordt vervolgens de spreiding over de periodes uitgevoerd.

DivDistributedCost3

Via  menu 'Lijsten', Gespreide kosten/opbrengsten' kan je een gedetailleerd rapport opvragen en desgewenst doorklikken om de gemaakte boekingen te openen.

DisCostList

1. Geef de selectie criteria (kan over de boekjaren heen)
2. Toon tegenboekingen: indien niet aangevinkt zullen enkel balanswaarden zichtbaar zijn. Wel aangevinkt toont de tegenboekingen
3. Rechts-klik op het rekeningnummer om een historiek van die rekening weer te geven