Octopus Accountancy - Handleiding

Instellen beginsaldo bank

Instellen beginsaldo bank

Previous topic Next topic  

Instellen beginsaldo bank

Previous topic Next topic  

Indien het beginsaldo bij een eerste boeking dient aangepast te worden (overgang vanuit een ander boekhoudprogramma naar Octopus) dan dient dit bij de eerste financiële boeking te gebeuren met een tegenboeking op een eerder ingebrachte Diverseboeking op  de financiële openingsrekening 588...

Fb13

Bij het aanmaken van een nieuw boekjaar, volgend op een vorig boekjaar zal het saldo van de bank correct worden ingesteld na het overboeken van het vorig boekjaar.