Octopus Accountancy - Handleiding

Rechten voor raadpleging lijsten

Rechten voor raadpleging lijsten

Previous topic Next topic  

Rechten voor raadpleging lijsten

Previous topic Next topic  

Voor het raadplegen van rapporten zijn er drie specifieke rechten in te stellen:

Toegang basis lijsten

Toegang geavanceerde lijsten

Toegang lijsten fiscale controle

Basislijsten.

Dit omvat volgende rapporten:

oLijsten leveringsnota’s en facturen

oLijsten aankoopdagboek

oLijst historiek leveranciers

oLijst Balans leveranciers

oLijst historiek betalingswijze

oLijst Openstaande leveranciers

oLijst Vervaldagenbalans leveranciers

oLijst btw listing leveranciers

oLijsten verkoopdagboek

oLijst Historiek klanten

oLijst Balans klanten

oLijst Openstaande klanten

oLijst Vervaldagenbalans klanten

oLijst Intracommunautaire listing

oLijst btw listing klanten

oLijst Moss aangifte

oLijsten financiële dagboeken

oLijsten diverse dagboeken

oLijst openstaande rekeningen

oLijst historiek btw vakken

oLijst omzetvergelijking btw vakken

oLijst opzoeken documenten

oLijst dubbele boekingen

oLijst afpuntingen

oLijst historiek artikel

oLijst historiek verworpen uitgaven

oLijst balans kostenplaatsen

oLijst balans klanten

oOmzetvergelijking klanten

oLijst balans leveranciers

oOmzetvergelijking leveranciers

Geavanceerde lijsten

Dit omvat volgende rapporten:

oHistoriek rekeningen

oBalans rekeningen

oDashboard       

oGrafieken

oLijst historiek kostenplaatsen

oBalans Verkort

oResultaten

oAnalyse en uitgebreide rapportering

oActief/Passief balans

oInvesteringsoverzicht

oOverzicht leningen

oAfschrijvingstabel

oFiches 281.50

oVZW – Modellijst B, VZW – Ledenlijst, VZW – Giftenlijst

oAfdrukken – dagboeken

oExporteren - periodes

Lijsten fiscale controle.

Op vraag van boekhouders en accountants werd een specifiek recht aangemaakt dat kan gebruikt worden om een gebruikersnaam aan te maken specifiek voor fiscale controles.
Hiermee wordt de toegang tot een aantal rapporten beperkt - zie verder.

De gebruiker met het recht 'Toegang lijsten fiscale controle':

oIs beperkt tot inzage van de boekjaren gemerkt als 'Zichtbaar fiscale controle. Dit kan ingesteld worden per boekjaar via het menu 'Beheer Boekjaren'.

okan enkel doorklikken naar DMS documenten via die lijsten en heeft geen toegang tot het DMS menu en de onderliggende functies.

oKan geen aanpassingen doen via het boekingsscherm.

De gebruiker met het recht 'Toegang lijsten fiscale controle' heeft enkel toegang tot volgende lijsten:

oAankoop- en Verkoopdagboek  (zonder weergave van eventuele kostenplaatsen)

oFinancieel en Diversen dagboek   (zonder weergave van eventuele kostenplaatsen)

oHistorieken: Rekening- Klanten- Leveranciers –Verworpen uitgaven – BTW vakken

oBalans: Rekening,- Klanten, Leveranciers

oBalans verkort

oResultaten

oActie-Passief balans

oOmzet vergelijk BTW

oIntracommunautaire listing

oBTW-listing

oBTW-aangifte

oMoss Aangifte

oInterstat Aangifte

oInvesterings Overzicht

oAfschrijvingstabel

oFiches 281.5