Octopus Accountancy - Handleiding

Rechten voor raadpleging lijsten

Rechten voor raadpleging lijsten

Previous topic Next topic  

Rechten voor raadpleging lijsten

Previous topic Next topic  

Voor het raadplegen van rapporten zijn er drie specifieke rechten in te stellen:

 

Toegang basis lijsten
Toegang geavanceerde lijsten
Toegang lijsten fiscale controle

 

Basislijsten.

Dit omvat volgende rapporten:

oLijsten leveringsnota’s en facturen
oLijsten aankoopdagboek
oLijst historiek leveranciers
oLijst Balans leveranciers
oLijst historiek betalingswijze
oLijst Openstaande leveranciers
oLijst Vervaldagenbalans leveranciers
oLijst btw listing leveranciers
oLijsten verkoopdagboek
oLijst Historiek klanten
oLijst Balans klanten
oLijst Openstaande klanten
oLijst Vervaldagenbalans klanten
oLijst Intracommunautaire listing
oLijst btw listing klanten
oLijst Moss aangifte
oLijsten financiële dagboeken
oLijsten diverse dagboeken
oLijst openstaande rekeningen
oLijst historiek btw vakken
oLijst omzetvergelijking btw vakken
oLijst opzoeken documenten
oLijst dubbele boekingen
oLijst afpuntingen
oLijst historiek artikel
oLijst historiek verworpen uitgaven
oLijst balans kostenplaatsen
oLijst balans klanten
oOmzetvergelijking klanten
oLijst balans leveranciers
oOmzetvergelijking leveranciers

 

Geavanceerde lijsten

Dit omvat volgende rapporten:

oHistoriek rekeningen
oBalans rekeningen
oDashboard     
oGrafieken
oLijst historiek kostenplaatsen
oBalans Verkort
oResultaten
oAnalyse en uitgebreide rapportering
oActief/Passief balans
oInvesteringsoverzicht
oOverzicht leningen
oAfschrijvingstabel
oFiches 281.50
oVZW – Modellijst B, VZW – Ledenlijst, VZW – Giftenlijst
oAfdrukken – dagboeken
oExporteren - periodes

 

Lijsten fiscale controle.

Op vraag van boekhouders en accountants werd een specifiek recht aangemaakt dat kan gebruikt worden om een gebruikersnaam aan te maken specifiek voor fiscale controles.

Men beperkt dan de toegang tot een aantal rapporten - zie verder.

 

De gebruiker met het recht 'Toegang lijsten fiscale controle':

oIs beperkt tot inzage van de boekjaren gemerkt als 'Zichtbaar fiscale controle. Dit kan ingesteld worden per boekjaar via het menu 'Beheer Boekjaren'.
okan enkel doorklikken naar DMS documenten via die lijsten en heeft geen toegang tot het DMS menu en de onderliggende functies.
oKan geen aanpassingen doen via het boekingsscherm.

 

De gebruiker met het recht 'Toegang lijsten fiscale controle' heeft enkel toegang tot volgende lijsten:

oAankoop- en Verkoopdagboek  (zonder weergave van eventuele kostenplaatsen)
oFinancieel en Diversen dagboek   (zonder weergave van eventuele kostenplaatsen)
oHistorieken: Rekening- Klanten- Leveranciers –Verworpen uitgaven – BTW vakken
oBalans: Rekening,- Klanten, Leveranciers
oBalans verkort
oResultaten
oActie-Passief balans
oOmzet vergelijk BTW
oIntracommunautaire listing
oBTW-listing
oBTW-aangifte
oMoss Aangifte
oInterstat Aangifte
oInvesterings Overzicht
oAfschrijvingstabel
oFiches 281.5