Octopus Accountancy - Handleiding

Beheer Wachtwoord wijzigen

Beheer Wachtwoord wijzigen

Previous topic Next topic  

Beheer Wachtwoord wijzigen

Previous topic Next topic  

 

Het wachtwoord dat u initieel werd toegekend en toegang tot uw dossier(s) verleend, kan op een eenvoudige manier worden aangepast.

We raden u aan het aan u toegekend wachtwoord zo snel mogelijk te wijzigen.

Menu  'Beheer, Wachtwoord wijzigen':

 

BehWX01

 

Bij het ingeven van uw wachtwoorden zullen er enkel bolletjes in de invulvakken verschijnen, zo wordt vermeden dat, mocht iemand over uw schouders meekijken, men uw wachtwoord te zien krijgt.

Een nieuw wachtwoord kan slechts gekozen worden na het ingeven van het oude wachtwoord. Het nieuwe wachtwoord dient ter bevestiging nogmaals ingegeven te worden in het vak 'Nieuw wachtwoord bevestigen'.

Als het oude wachtwoord niet juist is of het nieuwe wachtwoord en de bevestiging ervan komen niet overeen dan wordt het wachtwoord niet aangepast en krijgt u een foutmelding.

Indien het nieuwe wachtwoord werd aanvaard krijgt u hiervan direct bevestiging.

Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig: indien u bij het ingeven van een nieuw wachtwoord een combinatie gebruikt van hoofd- en kleine letters dan zal u telkens bij het aanmelden deze combinatie op dezelfde manier moeten ingeven.
Wachtwoorden zijn beperkt tot 32 tekens (letters, cijfers, speciale tekens).
Vermijd het gebruik van voor de hand liggende wachtwoorden (geboortedatums, telefoonnummers, nummerplaat wagen, namen van partner of kinderen,…).
Indien u uw wachtwoord vergeten bent dan kan Octopus op specifieke aanvraag een nieuw wachtwoord voor u instellen.

Werkt u samen met een boekhouder/accountant dan heeft deze misschien reeds van bij uw aansluiting toegang verkregen tot uw dossier.
Uw beheerder kan dus met zijn eigen unieke code de nodige werkzaamheden verrichten in uw dossier en heeft daar uw eigen gebruikersnaam of wachtwoord niet voor nodig.
U kan dus steeds uw wachtwoord wijzigen en dient dit niet mee te delen aan uw dossierbeheerder.

 

In het dialoogvenster kan u eveneens uw gebruikersnaam e-mailadres ingeven.

 

Indien u bij het aanmelden het wachtwoord vergeten bent, kan u vanaf de aanmeldpagina een wachtwoord reset aanvragen.
Het in dit venster ingegeven e-mailadres dient ter identificatie en het nieuwe wachtwoord zal naar dat adres worden verzonden.

 

Wijzigen van het wachtwoord van een sub-gebruiker

Indien u via 'Beheer, Gebruikers' zelf sub-gebruikers hebt toegevoegd kan u met de hoofdgebruikersnaam zelf het wachtwoord het wachtwoord van een sub-gebruiker wijzigen.

Zie hiervoor 'Wachtwoord toegevoegde gebruiker aanpassen'