Beheer Wachtwoord wijzigen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Handleiding Boekhouding > Menu Beheer >

Beheer Wachtwoord wijzigen

Het wachtwoord dat je initieel werd toegekend en toegang tot jouw dossier(s) verleend, kan op een eenvoudige manier worden aangepast.

We raden je aan het aan jou toegekend wachtwoord zo snel mogelijk te wijzigen.

Menu  'Beheer, Wachtwoord wijzigen':

behwx01

Bij het ingeven van een wachtwoord zullen er enkel bolletjes in de invulvakken verschijnen, zo wordt vermeden dat, mocht iemand over je schouders meekijken, die jouw wachtwoord te zien krijgt.

Een nieuw wachtwoord kan slechts gekozen worden na het ingeven van het oude wachtwoord. Het nieuwe wachtwoord dient ter bevestiging nogmaals ingegeven te worden in het vak 'Nieuw wachtwoord bevestigen'.

Als het oude wachtwoord niet juist is of het nieuwe wachtwoord en de bevestiging ervan komen niet overeen dan wordt het wachtwoord niet aangepast en krijg je een foutmelding.

Indien het nieuwe wachtwoord werd aanvaard krijgt je hiervan direct bevestiging.

Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig: indien je bij het ingeven van een nieuw wachtwoord een combinatie gebruikt van hoofd- en kleine letters dan zal je telkens bij het aanmelden deze combinatie op dezelfde manier moeten ingeven.
Wachtwoorden zijn beperkt tot 32 tekens (letters, cijfers, speciale tekens).
Vermijd het gebruik van voor de hand liggende wachtwoorden (geboortedatums, telefoonnummers, nummerplaat wagen, namen van partner of kinderen,…).
Indien je jouw wachtwoord vergeten bent dan kan Octopus op specifieke aanvraag een nieuw wachtwoord voor je instellen.

Werk je samen met een boekhouder/accountant dan heeft deze misschien reeds van bij je aansluiting toegang verkregen tot jouw dossier.
Jouw beheerder kan dus met zijn eigen unieke code de nodige werkzaamheden verrichten in jouw dossier en heeft daar je eigen gebruikersnaam of wachtwoord niet voor nodig.
Je kan dus steeds je wachtwoord wijzigen en dient dit niet mee te delen aan jouw dossierbeheerder.

In het dialoogvenster kan je eveneens jouw gebruikersnaam e-mailadres ingeven.

Indien je bij het aanmelden het wachtwoord vergeten bent, kan je vanaf de aanmeldpagina een wachtwoord reset aanvragen.
Het in dit venster ingegeven e-mailadres dient ter identificatie en het nieuwe wachtwoord zal naar dat adres worden verzonden.

Wijzigen van het wachtwoord van een sub-gebruiker

Indien je via 'Beheer, Gebruikers' zelf sub-gebruikers hebt toegevoegd kan je met de hoofdgebruikersnaam zelf het wachtwoord het wachtwoord van een sub-gebruiker wijzigen.

Zie hiervoor 'Wachtwoord toegevoegde gebruiker aanpassen'.