Octopus Accountancy - Handleiding

Inbrengen nieuwe boeking

Inbrengen nieuwe boeking

Previous topic Next topic  

Inbrengen nieuwe boeking

Previous topic Next topic  

Via het menu 'Boekhouding, Aankoop' of met de werkbalk knop Ab02 roepen we het detailvenster 'Aankoop' op.

Detailscherm Aankoopboeking

 

Ab01

1. Kopinfo

2. Detailinformatie factuur

3. Detailinformatie boeking

 

Klik hier voor verklaring van de detailsDetailinformatie Scherm Aankoopboekingen

Kop info

Dagboeknaam

Naam zoals opgegeven bij 'Beheer dagboeken'.

 

Boekstuknummer

Volgnummer van de boeking. Automatisch aangemaakt.

Samenstelling:  boekjaar/dagboekcode/volgnummer.

Het volgnummer van de boeking kan per dagboek beïnvloed worden door de instelling "Nummer volgende boeking" bij 'Beheer dagboeken.'

 

Balans

Het verschil van het totaalbedrag van de factuur met de totaalsom van de verschillende tegenboekingen.

 

Bedrag Euro

Het totaalbedrag van deze factuur.

 

BTW Bedrag Euro

Het totaal BTW van deze factuur.

 

 

 

Detailinformatie
factuur

Diverse detailvelden van de factuur.

Detailinformatie boeking

Overzichtstabel van de tegenboekingen voor deze factuur (zie verder ).

 

De factuur in ons voorbeeld betreft onze aansluiting voor Octopus boekhoudsoftware.

 

Klik hier om de details van de factuur te zienVoorbeeld aankoopfactuur van vaste leverancier - 1 boekingslijn.

 

ABvb1

 

 
De relatie (Inaras N.V) werd reeds eerder ingebracht.

Bij het inbrengen van de relatie hebben we hieraan reeds een rekeningnummer gekoppeld (zie hier).

 

AbBvb1

 

1.Kies via de zoeklijst (of F2) de leverancier.
In het veld 'Relatie' kan men een aantal tekens ingeven voor selectie. Tip
2.Geef de factuurdatum  in en wijzig indien nodig de voorgestelde vervaldatum. Tip voor het wijzigen van datums
3.Totaal bedrag aankoopfactuur ( inclusief btw).
4.Geef commentaar.
5.Geef eventuele betalingsinformatie.
6.Kies indien nodig de gebruikte betalingswijze. Dit veld wordt enkel getoond indien de optionele bank module actief is.
7.Geef de details van de tegenboeking(en).

 

Indien bij het ingeven van de relatie al een aantal velden waren ingegeven (automatisch koppelen met rekeningnummer) dan volstaan bovenstaande handelingen voor het correct boeken van de aankoopfactuur.

 
Indien u dit niet heeft ingesteld dan kiest u de juiste rekening waarop geboekt moet worden door ofwel:

Op de F2 knop te klikken, het juiste rekeningnummer te selecteren en uw keuze te bevestigen met Enter.
In het veld een cijfer in te typen en vervolgens op de F2 knop of Enter te klikken.
bv: '61 en Enter zal alle rekeningen tonen waarna u de geselecteerde rekening kan bevestigen met Enter.
In het veld een tekstdeel uit de omschrijving van het rekeningnummer in te typen, al dan niet voorafgegaan door *
bv: *Auto
Zie ook Algemene handelingen.

 

BTW % Aftrekbaar

Het percentage btw aftrekbaar wordt bepaald bij de rekening (zie hier).

Indien de aftrekbaarheid daar ingesteld verschillend is van 100% dan kan dit percentage tijdens het boeken direct worden aangepast.

Indien de aftrekbaarheid daar ingesteld staat op 100% dan kan dat tijdens het boeken toch worden aangepast door te dubbelklikken op de waarde in het veld 'BTW % Aftrekbaar'.

 

Voor het uiteindelijk uitvoeren van de boeking klikken we op de knop 'Uitvoeren F12' of gebruiken we de toets 'F12'.

 

Na het ‘Uitvoeren’ krijgen we direct een nieuw boekingsscherm klaar voor het ingeven van de volgende aankoopfactuur.

 

In voorgaand voorbeeld is het ingeven van onze boeking beperkt tot het juist selecteren van de leverancier. Vermits die reeds aanwezig was bij de relaties en daar een rekeningnummer ingegeven voor ‘Automatische boeking als leverancier’ dienden we enkel nog data, totaalbedrag factuur en eventuele commentaar in te geven. Het volstaat vervolgens op de knop ‘Uitvoeren’ te klikken om de boeking daadwerkelijk toe te voegen in onze boeking.  

Klik hier voor detailsDetailinformatie Aankoop - Detailvelden factuur

Periode

Selectie van de boekingsperiode.

Relatie

Kies met de keuzelijst de leverancier voor deze factuur.

Indien men een aantal tekens ingeeft van de leveranciersnaam voorafgegaan door een sterretje dan zullen bij het indrukken van de Enter toets enkel die leveranciers getoond worden die die tekencombinatie bevatten.
Vb. *bel zal zowel ‘Belgacom’ als Ikea Belgium’ tonen.
Indien men in plaats van de  Enter toets de F2-toets indrukt dan zal niet allen gezocht worden in de naam maar ook in het adres en BTW-nummer
Vb. *bel zal zowel ‘Belgacom’ als Ikea Belgium’ tonen maar ook alle relaties waarvan ‘bel’ in de straatnaam of plaats voorkomt.
Vb. *436 zal alle relaties tonen waarvan ‘436voorkomt in BTW-nummer of in het adres.

Factuurdatum

De factuurdatum. Kan ingegeven worden als dd/mm/jjjj of ddmmjjjj

zie ook de tip voor het aanpassen van de datum.

Vervaldatum

Vervaldatum. Automatisch ingevuld op basis van factuurdatum en aantal dagen vervaldatum in de relatie gegevens (zie hier ).

Factuurbedrag

Totaalbedrag factuur (inclusief btw).

Indien een negatief bedrag wordt ingebracht zal deze boeking automatisch als creditnota beschouwd worden.

Creditnota

Aan te kruisen voor boeking van een creditnota . Wordt automatisch aangezet indien een negatief factuurbedrag wordt ingegeven.

Munt

Automatisch overgenomen uit de relatie gegevens. Kan aangepast worden.

Koers

Voor een andere munt dan Euro kan hier een nieuwe koers ingegeven worden.

Commentaar

Vrij in te geven commentaar. Wordt gebruikt bij het afdrukken van diverse lijsten.

Bank Ref.

Gebruik dit voor eventuele betalingsinformatie.

Bij gebruik van de optionele banking module is het aangewezen hier de gestructureerde mededeling – opgegeven door uw leverancier – in te geven.
Dit zal er voor zorgen dat betalingen automatisch kunnen worden toegekend/afgepunt.

Betalingswijze

Enkel getoond indien de bankmodule actief is.