Octopus Accountancy - Handleiding

Inbrengen nieuwe boeking

Inbrengen nieuwe boeking

Previous topic Next topic  

Inbrengen nieuwe boeking

Previous topic Next topic  

Via het menu 'Boekhouding, Aankoop' of met de werkbalk knop Ab02 roepen we het detailvenster 'Aankoop' op.

Detailscherm Aankoopboeking

 

Ab01

1. Kopinfo

2. Detailinformatie factuur

3. Detailinformatie boeking

 

Klik hier voor verklaring van de detailsDetailinformatie Scherm Aankoopboekingen

 

De factuur in ons voorbeeld betreft onze aansluiting voor Octopus boekhoudsoftware.

 

Klik hier om de details van de factuur te zienVoorbeeld aankoopfactuur van vaste leverancier - 1 boekingslijn.

 
De relatie (Inaras N.V) werd reeds eerder ingebracht.

Bij het inbrengen van de relatie hebben we hieraan reeds een rekeningnummer gekoppeld (zie hier).

 

AbBvb1

1.Kies via de zoeklijst (of F2) de leverancier.
In het veld 'Relatie' kan men een aantal tekens ingeven voor selectie. Tip

2.Geef de factuurdatum  in en wijzig indien nodig de voorgestelde vervaldatum. Tip voor het wijzigen van datums

3.Totaal bedrag aankoopfactuur ( inclusief btw).

4.Geef commentaar.

5.Geef eventuele betalingsinformatie.

6.Kies indien nodig de gebruikte betalingswijze. Dit veld wordt enkel getoond indien de optionele bank module actief is.

7.Geef de details van de tegenboeking(en).

 

Indien bij het ingeven van de relatie al een aantal velden waren ingegeven (automatisch koppelen met rekeningnummer) dan volstaan bovenstaande handelingen voor het correct boeken van de aankoopfactuur.

 
Indien u dit niet heeft ingesteld dan kiest u de juiste rekening waarop geboekt moet worden door ofwel:

Op de F2 knop te klikken, het juiste rekeningnummer te selecteren en uw keuze te bevestigen met Enter.

In het veld een cijfer in te typen en vervolgens op de F2 knop of Enter te klikken.
bv: '61 en Enter zal alle rekeningen tonen waarna u de geselecteerde rekening kan bevestigen met Enter.

In het veld een tekstdeel uit de omschrijving van het rekeningnummer in te typen, al dan niet voorafgegaan door *
bv: *Auto
Zie ook Algemene handelingen.

 

Herrekenen bedragen in de detaillijn

Een ingebrachte detaillijn kan men laten herrekenen met de F5-toets. Het nog openstaande saldo van de boeking en eventueel ingebrachte waarden van basis en BTW  worden herrekend op basis van de ingebrachte BTW-code.

Controle dubbele boeking

Bij aankoop- en verkoopboekingen is er nu een melding indien een nieuwe boeking wordt ingebracht voor een relatie met hetzelfde bedrag en datum als een eerder ingebrachte boeking voor die relatie.

De boeking wordt uitgevoerd maar u kan die indien nodig direct aanpassen met de knop 'Wijzig laatste boeking'.

 

ABvbDB

 

Automatisch boekingsvoorstel Aankoopboeking

Bij het inbrengen van een nieuwe boeking op een relatie - met ingevuld btw-nummer - zijn boekingsvoorstellen beschikbaar op basis van historische boekingen in uw dossier of op basis van boekingen voor die relatie in het ondersteunend kantoor.  U kan door de voorstellen gaan door op F7 te drukken en met ALT-F7 kan u de voorstellen visualiseren.

De voorstellen zullen alleen getoond worden indien voor de relatie een geldig btw-nummer ingegeven is.

 

ABvbAutoBooking1

 

Met de toetscombinatie Alt-F7 wordt een lijst getoond met boekingsvoorstellen.

Men kan direct door de voorstellen bladeren met de F7-toets.

 

Het voorstel betreft een voorgestelde boekingsrekening.

Een licht gekleurde rij is een voorstel op basis van een eerdere boeking in het eigen dossier.

Een donker gekleurde rij is een voorstel op basis van een ander dossier in uw beheer of in het beheer van het ondersteunend kantoor.

De rekeningomschrijvingen die getoond worden zijn de omschrijvingen in het eigen dossier voor de meest 'naburige' rekening.

Voorbeeld:

Als een voorgestelde rekening (vb. 616205) niet voorkomt in het dossier maar een verwante rekening (vb. 616200) wel dan zal de omschrijving van die laatste rekening getoond worden in het voorstel.

 

Bij dubbelklikken op een rij zal dit voorstel overgenomen worden in de boeking.Indien een rekening nog niet bestaat zal gevraagd worden deze aan te maken.

In de lijst met voorstellen kan men voorstellen uit het eigen dossier verwijderen door rechts te klikken op de betreffende rij.

Dossierbeheerders aangemeld met hun B-nummer kunnen eveneens rijen verwijderen met voorstellen uit hun kantoor-dossiers

 

 

BTW % Aftrekbaar

Het percentage btw aftrekbaar wordt bepaald bij de rekening (zie hier).

Indien de aftrekbaarheid daar ingesteld verschillend is van 100% dan kan dit percentage tijdens het boeken direct worden aangepast.

Indien de aftrekbaarheid daar ingesteld staat op 100% dan kan dat tijdens het boeken toch worden aangepast door te dubbelklikken op de waarde in het veld 'BTW % Aftrekbaar'.

 

Voor het uiteindelijk uitvoeren van de boeking klikken we op de knop 'Uitvoeren F12' of gebruiken we de toets 'F12'.

 

Na het ‘Uitvoeren’ krijgen we direct een nieuw boekingsscherm klaar voor het ingeven van de volgende aankoopfactuur.

 

In voorgaand voorbeeld is het ingeven van onze boeking beperkt tot het juist selecteren van de leverancier. Vermits die reeds aanwezig was bij de relaties en daar een rekeningnummer ingegeven voor ‘Automatische boeking als leverancier’ dienden we enkel nog data, totaalbedrag factuur en eventuele commentaar in te geven. Het volstaat vervolgens op de knop ‘Uitvoeren’ te klikken om de boeking daadwerkelijk toe te voegen in onze boeking.  

Klik hier voor detailsDetailinformatie Aankoop - Detailvelden factuur

Aanvulling Aankoopboeking met 'korting contant'