Octopus Accountancy - Handleiding

Wijzigen bestaande boeking

Wijzigen bestaande boeking

Previous topic Next topic  

Wijzigen bestaande boeking

Previous topic Next topic  

Boekingen kunnen aangepast worden onder volgende voorwaarden:

Het dagboek is niet beveiligd voor de betrokken periode (zie 'Beheer dagboeken' )
Het boekjaar is niet afgesloten
Men heeft het recht om wijzigingen aan te brengen (zie 'Beheer gebruikers' )

 

Openen op basis van boekingsnummer.

 

AB03

 

Open het boekingscherm.

1.klik op de knop 'Openen' of gebruik de sneltoets CTRL-O
2.geef het boekingsnummer in
3.klik op 'OK' of druk op 'Enter'
De eerder gemaakte boeking wordt getoond en de nodige wijzigingen kunnen ingegeven worden
4.bevestig uw wijzigingen door het klikken op de knop 'Uitvoeren' of met de functietoets F12.

 

Het is mogelijk alle eerder ingebrachte informatie aan te passen.

Alle aangebrachte wijzigingen zijn direct en automatisch verwerkt in de boekhouding.

 

Uiteraard dient u met de nodige voorzichtigheid te werk te gaan.
Indien u aanpassingen aanbrengt voor boekingen uit een periode waarvan de BTW-aangifte reeds is ingediend dan kan dit voor conflicten zorgen.
Raadpleeg indien nodig uw adviserend boekhouder/accountant.

Openen op basis van de Historiek.

Open het boekingsscherm.

Selecteer de relatie waarvoor u een overzicht van eerder ingebrachte boekingen wenst te raadplegen.

Klik vervolgens op de knop ‘Historiek’.

In een apart venster wordt een overzicht getoond van eerder ingebrachte boekingen.

Klik daar op de lijn van de te openen boeking op de knop 'Openen/Wijzigen'

 

Ab04

 

Openen door doorklikken vanuit een lijst.

 

Vanuit de meeste lijsten (menu 'Lijsten') kan men doorklikken om het boekingsscherm te openen.

Indien in een lijst een item (boekingsnummer, rekeningnummer, relatie,...) in het blauw staat dan is dit een doorklikbare link.

 

Ab05