Octopus Accountancy - Handleiding

Voorbeeld grafieken

Voorbeeld grafieken

Previous topic Next topic  

Voorbeeld grafieken

Previous topic Next topic  

Op basis van de door de wizard verkregen formules voor de x-as en y-as(sen) kan men zelf complexere grafieken definiëren.

 

Onderstaand twee voorbeelden met de gebruikte formules.

 

Voorbeeld 1: Procentuele weergave

Onderstaande grafiek is een voorbeeld met de procentuele weergave van drie kostenrekeningen ten opzichte van de totale kost (rekeningen 61-65) en dit over verschillende boekjaren

 

GraphAna09

 

Gebruikte formules:

X-as:

= Set.Year[12]

 

Y-as:

= Accounts.Diff[x,612300]+Accounts.Diff[x,615310]+Accounts.Diff[x,616810] / Accounts.Diff[x,61-65]*100

 

 

 

Voorbeeld2: Vergelijking Periodes

Onderstaande grafiek geeft een vergelijking van de verkoop van boekingsperiode 7 (7de maand van het boekjaar) voor de laatste 5 boekjaren.

 

GraphAna10

 

Gebruikte formules:

X-as:

= Set.Year[5,7]

 

Y-as:

= - Accounts.Diff[x,70-74] + AccountsFD.Diff[x,70-74]