Octopus Accountancy - Handleiding

Grafieken

Grafieken

Previous topic Next topic  

Grafieken

Previous topic Next topic  

Via het menu 'Grafische Analyse, Grafieken' kunnen niet alleen de bestaande grafieken worden aangepast maar kan men ook zijn eigen grafieken aanmaken en bewaren.

Grafieken kunnen ook worden afgedrukt, verzonden via email of de onderliggende data geëxporteerd naar Excel.

 

Het aanmaken van een nieuwe grafiek gaat het eenvoudigst indien men een bestaande grafiek als basis neemt.

In onderstaand voorbeeld nemen we de bestaande grafiek 'Bedrijfskosten (Periode)' als basis voor een nieuwe grafiek.

 

GraphAna04

1. Selekteer de te bewerken grafiek

2. Klik op 'Bewerken'

3. Geef de titel voor de grafiek

4. Kies het grafiektype

5. Gebruik de wizard voor het selecteren van de gegevens

6. Selecteer of legende of titel dienen getoond te worden

7. Wijzig indien nodig het kleurschema

 

Wizard voor het selecteren van de gegevens

Met de wizard kunnen in een eenvoudig dialoogvenster de formules voor het selecteren van de gegevens samengesteld worden.

Op die manier kan men de X-as en tot vier Y-assen instellen.

Opmaak X-as

 

GraphAna05

1. Start de wizard voor het opmaken van de X-as

2. Boekjaren: Totaalgegevens per boekjaar

3. Actieve periodes: Alleen geboekte periodes worden weergegeven

4. Alle periodes: Ook niet geboekte periodes worden weergegeven

5. Limitering: Aantal periodes die dienen weergegeven te worden

 

Opmaak Y-as

Men kan tot vier gegevensreeksen weergeven in de grafiek (Y-as).

In onderstaand voorbeeld stellen we de y-as  (y1) in voor het weergeven van de Loonkost (rekeningen 62…).

 

GraphAna06

 

1. Start de wizard voor het opmaken van de Y-as

2. Selecteer hoe de gegevens dienen weergegeven te worden

3. Selecteer welke gegevens dienen weergegeven te worden

4. Resulterende formule

5. Geef een omschrijving voor de Y-as

 

De resulterende formule kan eventueel rechtstreeks aangepast worden. De syntax voor de formules kan u hier vinden.

 

In ons voorbeeld verwijderen we ook de instellingen voor de assen Y2, Y3 en Y4.

De nieuwe grafiek slaan we op met een nieuwe naam.

 

GraphAna07

1. Geef de grafiek een naam

2. Bewaar de nieuw gedefinieerde grafiek

3. Toon de grafiek

 

De nieuwe grafiek wordt automatisch opgeslagen bij de standaardgrafieken en zal vanaf nu altijd beschikbaar zijn.
Deze kan op zijn beurt weer als basis dienen voor een nieuw aan te maken grafiek.

 

Aanpassen kleuren thema

Indien gewenst kan men voor de grafiek ook een ander kleuren thema kiezen en dit eventueel nog in detail aanpassen.

 

GraphAna08

 

1. Selecteer kleurenthema

2 Kies uit voorgedefinieerde thema's

3. Definieer een eigen thema

4. Wijzig de instellingen

5. Bewaar uw aanpassingen