Octopus Accountancy - Handleiding

Syntax formules Grafiek

Syntax formules Grafiek

Previous topic Next topic  

Syntax formules Grafiek

Previous topic Next topic  

X-Values:

 

Set.Year

ReturnValue: Boekjaren

Alle boekjaren ( tot het huidige boekjaar )

X = 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014

Set.Year[<max_aantal_jaren>]

ReturnValue: Boekjaren

Boekjaren ( tot het huidige boekjaar ) beperkt tot <max_aantal_jaren>.

 Vb: Set.Year[5] : 5 laatste boekjaren

 X = 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014

Set.Year[<max_aantal_jaren>,<index_van_periode>]        

ReturnValue: Periodes        

Voor alle boekjaren, beperkt tot <max_aantal_jaren>, wordt de periode door <index_van_periode> teruggegeven.

Vb: Set.Year[10,2] : Stel dat de boekjaren in maand periodes zijn uitgedrukt en dat de tweede periode van het boekjaar bijvoorbeeld de 8ste maand is.

X = 200508 , 200608 , 200708 , 200808 , 200908 , 201008 , 201108 , 201208 , 201308 , 201408

Set.ActivePeriod

Returnvalue: Periodes

Alle periodes tot en met de huidige periode

 X = 200407 , 200408 , 200409 , ... , 201312 , 201401 , 201402

Set.ActivePeriod[<max_aantal_periodes>]

ReturnValue: Periodes

Periodes tot de huidige periode, beperkt tot <max_aantal_periodes>

 Vb: Set.ActivePeriod[5]

 X = 201310 , 201311 , 201312 , 201401 , 201402

Set.Period

ReturnValue: Periodes

Alle periodes

 X = 200407 , 200408 , 200409 , ... , 201405 , 201406

Set.Period[<max_aantal_periodes>]

ReturnValue:Periodes

Periodes beperkt tot <max_aantal_periodes>

 Vb: Set.Period[5]

 X = 201402 , 201403 , 201404 , 201405 , 201406

Set.Range[<min_value>,<max_value>,<step>]

ReturnValue:Nummer

Enkel te gebruiken bij de dataset OpenAmount.

 

Y-Values:

 

Accounts        : Dataset van alle rekeningen over alle dagboeken heen.

AccountsFD        : Dataset van alle rekeningen over alle financiële/diverse dagboeken heen.

Alle functionaliteiten zijn voor beide hetzelfde zoals hieronder beschreven.

Accounts.Diff[x,<account_nr>]

ReturnValue:Getal

Stel x = Periode , dan geeft dit het verschil (de toename/afname) voor de periode x van rekening <account_nr>

Stel x = Jaar , dan geeft dit het verschil ( toename/afname ) voor het boekjaar x van de rekening <account_nr>

Accounts.Saldo[x,<account_nr>]

ReturnValue:Getal

Stel x = Periode , dan geeft dit het saldo van de rekening <account_nr> tot en met de periode x.

Stel x = Jaar , dan geeft dit het saldo van de rekening <account_nr> voor het boekjaar x.

 

Verder kan <account_nr> ook een rekening category of range zijn.

Voorbeelden:

Accounts.Saldo[x , 62]                : Rekeningen 620000 tot en met 629999

Accounts.Saldo[x , 61-62]                : Rekeningen 610000 tot en met 629999

Accounts.Saldo[x , 6301-6305]        : Rekeningen 630100 tot en met 630599

 

Verder kan men nog een manipulatie ( optellen/aftrekken van periode/jaar) doen in de Y-formule met de x waarde.

De syntax hiervan is dan x[<+/-waarde>].

 

Voorbeelden:

X = Set.Year[10]

Y1 = Accounts.Saldo[x , 62]

De waarden voor het huidige boekjaar voor rekening groep 62

Bijvoorbeeld boekjaar 2014

Y2 = Accounts.Saldo[x[-1] , 62]

De waarden van het vorige boekjaar voor rekening groep 62

Hier zal dan de waarde voor boekjaar 2013 ( 2014 - 1 ) getoond worden.

Men maakt een vergelijking met het vorige boekjaar.

 

X = Set.ActivePeriod[12]

Y1 = Accounts.Saldo[x , 62]

De waarden voor de periode x voor rekening groep 62

Bijvoorbeeld x = 201402

Y2 = Accounts.Saldo[x[-1] , 62]

De waarden voor de periode x-1 voor rekening groep 62

Hier zal dan de waarde voor periode 201401 ( x - 1 ) getoond worden.

Men maakt een vergelijking met de vorige periode.

 

X = Set.ActivePeriod[12]

Y1 = Accounts.Saldo[x , 62]

De waarden voor de periode x voor rekening groep 62

Bijvoorbeeld x = 201402

Y2 = Accounts.Saldo[x[-100] , 62]

De waarden voor de periode x-100 voor rekening groep 62

Hier zal dan de waarde voor periode 201302 ( x - 100 ) getoond worden.

Men maakt een vergelijking met dezelfde maand/kwartaal periode van het vorige boekjaar.

 

OpenAmount.Client[x,<rangeValue>,<max_range>,<min_range>]

Openstaand klanten dataset

OpenAmount.Supplier[x,<rangeValue>,<max_range>,<min_range>]

Openstaand leveranciers dataset