Samenvoegen aangiftes

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Handleiding Boekhoudprogramma > Menu Boekhouding >

Samenvoegen aangiftes

Via het menu 'Boekhouding, Samenvoegen  aangiftes' kunnen eerder aangemaakte bestanden voor btw-aangifte, btw-listing of intracommunautaire listing worden samengevoegd tot één bestand voor snellere aangifte via Intervat.

MBCombVAT

1. Kies het type te combineren bestanden
2. Voeg bestanden toe
3. Bewaar het samengevoegde bestand
4. Begin indien nodig een nieuw samengesteld bestand

De eerste btw-aangifte bepaalt de gemachtigde aangever en de adres gegevens van de btw eenheid.
De verdere verwerking van het samengevoegde bestand gaat via de intervat portaalsite.