Octopus Accountancy - Handleiding

Rel. 90-28 - februari 2019

Rel. 90-28 - februari 2019

Previous topic Next topic  

Rel. 90-28 - februari 2019

Previous topic Next topic  

In release versie 90-28 uitgave februari 2019 zijn behalve technische optimalisaties ook aantal belangrijke nieuwigheden toegevoegd:

 

Facturatie module:

Bij het instellen van de sjablonen (templates) is er bij het instellen van de standaardmails de mogelijkheid verschillende teksten in te geven voor facturen en creditnota’s.

 

Bij het aanmaken van een verkoop factuur zijn er twee nieuwe knoppen toegevoegd:
oPeppol: voor het direct verzenden van een factuur via het Peppol netwerk.
oE-mail: voor het verzenden van een factuur via e-mail.

 

Boekhouding, Diverse boekingen, Boeken van afschrijvingen:

Er is een correctie gemaakt indien gekozen wordt voor ‘periode-basis’. Boekingen worden gegenereerd enkel voor de perioden die van toepassing zijn.

 

Relaties:

Bij ‘Beheer, Relaties’ zijn nieuwe knoppen toegevoegd:
‘Historieken’ en  ‘Open verrichtingen’.
Via deze knoppen kan direct de betreffende lijst als klant of leverancier worden opgeroepen.
Indien een nieuwe relatie wordt toegevoegd met dezelfde naam of hetzelfde BTW-nummer dan een eerder ingebrachte relatie dan zal hiervan melding gegeven worden bij ingave.

 

Bank module – CODA verwerking:

Bij de CODA-verwerking is er voor Worldline en Europabank (VISA, MC, MAESTRO) een automatische uitsplitsing van brutowaarde en commissie.

 

Automatische afpuntingen - Verwerking korting contant van aankoopboeking:

Via het menu 'Bank, Bijwerken bankafschriften' kunnen voor aankoopboekingen met korting contant de afpuntingen automatisch worden verwerkt. Zie hier voor een toelichting.

 

Facturatie / BTW-aangifte:

Bij het aanmaken van de lijst ‘BTW-Aangifte’ zal een melding worden weergegeven als de verkoopfacturen voor de gevraagde periode nog niet doorgeboekt zijn.

 

Octopus: Boekhouden was nooit zo eenvoudig!