Octopus Accountancy - Handleiding

Meerdere tegenboekingen

Meerdere tegenboekingen

Previous topic Next topic  

Meerdere tegenboekingen

Previous topic Next topic  

In onderstaand voorbeeld wordt een factuur geboekt met meerdere detaillijnen (tegenboekingen).

Het betreft hier een buitenlandse leverancier  met facturatie van goederen waarbij ook een waarborg in rekening wordt gebracht.

 

hmtoggle_plus1Voorbeeld aankoopfactuur van buitenlandse leverancier- meerdere boekingslijnen.

ABvb2

AbVb201

Bij het ingeven van de eerste boekingslijn gaat Octopus er vanuit dat het ingegeven factuurbedrag in de boekingslijn dient overgenomen te worden.

We gebruiken de 'Entertoets' of de 'Tabtoets' om in het veld 'Basisbedrag' het bedrag te wijzigen overeenkomstig de factuur.

We zien dat de knop 'Uitvoeren' niet kan aangeklikt worden. De balans van de verrichting is immers nog niet nul (aanduiding in de koop van het boekingsscherm in het geel weergegeven).

Door meermaals 'Enter' of 'Tabtoets' in te drukken krijgen we een nieuwe boekingslijn.

Indrukken van de 'Insert' toets zal direct een nieuwe lijn toevoegen.

 

AbVb202

 

We vervolledigen de boekingslijn en verwerken de boeking met de knop 'Uitvoeren' of de functietoets F12.

 

Tip:

Bij de boekingsschermen ( Aankoop, Verkoop, Financieel, Diverse) kan men een bestaande boekingslijnen kopiëren met de sneltoets ALT-INSERT.
In plaats van een getal in te geven in het veld 'Basisbedrag' kan men ook gebruik maken van een ingebouwde rekenmachine.
Het volstaat het ingeven te beginnen met een gelijkheidssteken (=) en vervolgens een formule in te geven.
vb.: =12+8.5+14
Als bewerkingstekens kan men gebruik maken van +-*/ en zelfs werken met haakjes ()