Octopus Accountancy - Handleiding

Sneltoetsen

Sneltoetsen

Previous topic Next topic  

Sneltoetsen

Previous topic Next topic  

Octopus is zeer eenvoudig te gebruiken.

Veelgebruikte opdrachten kunnen direct worden uitgevoerd door het aanklikken van een knop in de werkbalken.

Alle functies zijn ook snel terug te vinden in overzichtelijke menu's.

Indien u zeer veel met Octopus werkt kan het gebruik van de sneltoetsen soms een extra tijdswinst geven.

Hieronder een overzicht.

Boekingsschermen – Algemeen

Functie

Sneltoets

Help oproepen

F1

Extra venster openen
2de extra venster openen

<CTRL>+<1>  
<CTRL>+<2>

Nieuwe boeking openen

<Ctrl>+<O>

Nieuwe boeking aanmaken

<Ctrl>+<N>

Boeking uitvoeren

<F12>

Herrekenen van de bedragen van een detaillijn

<F5>

Nieuwe tegenboeking doen als de balans al op “0,00” staat

<Insert>

Reeds bestaande boeking kopiëren als nieuwe boeking

<Ctrl>+<Alt>+<N>

Aanmaken van een nieuwe relatie (leverancier of klant)

<Ctrl>+<R>

Aanmaken van een nieuwe rekening

<Ctrl>+<B>

Annuleren van afpunting bij Boekhouding>Afpunten>Overzicht

afpuntingen

<F9>

 

Automatisch afpunten van nulsaldo’s bij Boekhouding>Afpunten>

Leveranciers of >Klanten

<F8>

 

Naar vorige boeking

<CTRL>+ <->

Naar volgende boeking

<CTRL>+ <+>

Mogelijkheid tot het openen van meerdere vensters

<CTRL>+<1> - <CTRL>+<2>

Afsluiten van het actuele tabblad

<CTRL>+<F4>

Bij gebruik van Document management System: openen van een gekoppeld document in de Document Viewer

<CTRL-+<W>

Oproepen van de lijst 'Historiek'
Bij Aankoop/Verkoop vanop het veld 'Relatie' of 'Rekening'

Bij Financiëel/Divers vanop het veld 'Nummer'

<CTRL>-<H>

Boekingsscherm – Algemeen - zoekveld

Functie

Sneltoets

Scrollen in lijst bij het instellen van een relatie (leverancier of klant), boekingsrekening, btw-code

<F2>

 

Nieuw item aanmaken van het type

<Alt>+<N>

Openen van detail geselecteerd item

<Alt>+<O>

Openen van lijst met gekoppelde DMS documenten

<Alt>+<D>

Uitsplitsen kostenplaatsen volgens verdeelsleutel

<CTRL>+<A>

DMS-documenten tonen die gekoppeld zijn aan rekeningen, relaties of andere elementen

<ALT-D>

Boekingslijn invoegen

<INS>

Aankoopboeking: Boekingslijn kopiëren vorige lijn

<ALT>+<INS>

Boekingsscherm – Financiële verrichtingen

Functie

Sneltoets

Naar het tabblad Afpunten gaan

<F4>

Naar een vorige of volgende afpunting gaan

<Ctrl>+<←> – <Ctrl>+<→>

Naar het tabblad Enveloppen gaan

<F6>

Terug naar het boekingsscherm gaan in het Financieel Dagboek vanuit het afpuntscherm

<F3>

 

Opnieuw weergeven afgepunte detaillijnen

<CTRL> + <D>

Boekingsscherm – Financieel dagboek

Functie

Sneltoets

Afpunten van gelijke bedragen

<F10>

Automatisch afpunten

<F11>

Opnieuw zichtbaar maken van reeds afgepunte lijnen bij automatisch

afpunten op het afpuntscherm (F4)

<Ctrl>+<D>

 

Teruggaan naar boekingsscherm in Financieel Dagboek vanuit het afpuntscherm

<F3>

Wisselen van alle ingebrachte waarden credit/debet

<F10>

 

Beeldscherm – Lijsten

Functie

Sneltoets

Zoeken in lijsten

<Ctrl>+<F>

Vorige en volgende pagina

<Page Up> – <Page Down>

Vernieuwen

<F5>

Eerste pagina

<Ctrl-Home>

Laatste pagina

<Ctrl-End>

Inzoomen

<Ctrl+>

Uitzoomen

<Ctrl->

Lijsten opslaan

<Ctrl>+<S>

Lijsten afprinten

<Ctrl>+<P>

Beeldscherm – Beheer

Functie

Sneltoets

Nieuw aan te maken

<Ctrl>+<N>

Bewerken

<Ctrl>+<E>

Opslaan

<Ctrl>+<S>

Afdrukken

<Ctrl>+<P>

Zoeken

<Ctrl>+<F>

Verwijderen

<Delete>

Alles selecteren

<Ctrl>+<A>

Naar eerste record

<Ctrl-Home>

Naar laatste record

<Ctrl-End>

Naar volgende of vorige record

<Ctrl>+<←> – <Ctrl>+<→>

Beeldscherm – Afschrijvingen

Functie

Sneltoets

Bewerken

<Ctrl>+<E>

Opslaan

<Ctrl>+<S>

Afdrukken

<Ctrl>+<P>

Zoeken

<Ctrl>+<F>

Verwijderen

<Delete>

Alles selecteren

<Ctrl>+<A>

Naar eerste record

<Ctrl-Home>

Naar laatste record

<Ctrl-End>

Naar volgende of vorige record

<Ctrl>+<←> – <Ctrl>+<→>

Beeldscherm – Facturatie

Functie

Sneltoets

Lijnen

<F3>

Velden

<F4>

Bedrag inclusief btw aanpassen naar exclusief btw

<F9>

Alle lijnen wissen

<Ctrl>+<D>

Afdrukken leveringsnota – Factuur

<Ctrl>+<L> – <Ctrl>+<F>

Export naar PDF (leveringsnota of factuur)

<Shift>+knop<Afdrukken>

Menu 'Facturatie, Afdrukken' - enkel publiceren zonder dat de mails worden gegenereerd

<ALT>+knop<Verzenden>