Octopus Accountancy - Handleiding

Rel. 90-30 - september 2019

Rel. 90-30 - september 2019

Previous topic Next topic  

Rel. 90-30 - september 2019

Previous topic Next topic  

In release versie 90-30 uitgave september 2019 zijn heel wat nieuwigheden toegevoegd:

Controle dubbele boeking Aankoop/Verkoop

Bij aankoop- en verkoopboekingen is er nu een melding indien een nieuwe boeking wordt ingebracht voor een relatie met hetzelfde bedrag en datum als een eerder ingebrachte boeking voor die relatie.

Automatisch boekingsvoorstel Aankoop- verkoopboeking

Bij het inbrengen van een nieuwe boeking op een relatie - met ingevuld btw-nummer - zijn boekingsvoorstellen beschikbaar op basis van historische boekingen in uw dossier of op basis van boekingen voor die relatie in het ondersteunend kantoor.  U kan door de voorstellen gaan door op F7 te drukken en met ALT-F7 kan u de voorstellen visualiseren.

Aankoop- verkoopboeking herrekenen

Een ingebrachte detaillijn kan men laten herrekenen met de F5-toets. Het nog openstaande saldo van de boeking en eventueel ingebrachte waarden van basis en BTW  worden herrekend op basis van de ingebrachte BTW-code.

Financiële/Diverse boekingen

Wisselen Credit/Debet

Door het indrukken van de F10 toets kan men alle ingebrachte waarden op credit/debet volledig  wisselen. Dit kan handig zijn indien een boeking van het vorig boekjaar gekopieerd is en men deze wil tegenboeken.

Filter in financiële verrichtingen

In het boekingsscherm van financiële/Diverse boekingen is nu een zoekveld aangebracht. In het Zoekveld kan men een aantal tekens ingeven voor selectie. Wordt dit voorafgegaan door een asterisk (*) dan zal die tekst gezocht worden in alle velden van de boeking.

Doorklikken vanuit een lijst met verwijzing naar een financiële boeking

Indien vanuit een lijst doorgeklikt wordt naar een financieel document wordt de financiële boeking geopend en wordt de relevante lijn in die boeking direct getoond.  

Doorklikken naar gekoppeld document vanuit financiële boeking

Vanuit een financiële boeking kan men nu ook doorklikken naar een gekoppeld document. Dit kan ook in het afpuntscherm.

Lijsten - doorklikken

Bij doorklikken met de rechter-muisknop krijgt men nu een keuzemenu met mogelijke acties.

Facturatie module

PDF-bijlagen

Via menu 'Facturatie, Installatie facturatie module' kan men aangeven om een pdf-bijlage mee te verzenden of afdrukken bij leveringsbon, factuur of rappel.

Gestructureerde mededeling

Een gestructureerde mededeling wordt nu automatisch aangemaakt bij het opmaken van een verkoopfactuur.

Doorboeken van verkoopfacturen

Bij het doorboeken van uw verkoopfacturen kan u de optie 'koppel factuur aan DMS verkoopsboeking' aanvinken. Het XML bestand van uw factuur - met pdf visualisatie - zal dan aan uw boeking gekoppeld worden.

Spreiding kosten/opbrengsten

Via het menu 'Beheer, Rekeningen' kan men nu voor een rekening instellen dat kosten/opbrengsten dienen gespreid geboekt te worden.

Bij het boeken van aankopen, verkopen of het opmaken van facturen kan men vervolgens  de details voor de spreiding ingeven via de KP-knop ButtonKP

Via het menu 'Boekhouding, Diverse boekingen, Boeken van gespreide kosten/opbrengsten' wordt vervolgens de spreiding over de periodes uitgevoerd.

Via het menu 'Lijsten', Gespreide kosten/opbrengsten' kan men een gedetailleerd rapport opvragen én desgewenst doorklikken om de gemaakte boekingen te openen.

Document Management System (DMS)

In de import viewer  is er een vergrootglas voorzien bij de visualisatie van uw documenten. Met de muisaanwijzer over het document bewegen toont een vergroot deel van dat document.

 

 

Octopus: Boekhouden was nooit zo eenvoudig!