Octopus Accountancy - Handleiding

Backup - Restore

Backup - Restore

Previous topic Next topic  

Backup - Restore

Previous topic Next topic  

Dagelijks worden automatisch back-ups gemaakt van alle dossiers. U dient daar zelf niets voor te ondernemen.

Indien u een eerdere versie van een dossier zou willen terugzetten (restore) dan kan deze aangevraagd worden.

Als u zelf een eigen back-up van een dossier wenst uit te voeren en deze wil bewaren op uw eigen locatie dan is daarvoor een eenvoudige procedure ter beschikking via het menu 'Dossier,Backup/Restore'.

 

Backup

MDBuR

1. Selecteer het dossier waarvan u een backup wenst te nemen

2. Geef het email adres in naar waar het backup bestand moet verzonden worden

3. Geef aan of dit dossier eventueel over een ander dossier moet kunnen terug gezet worden

4. klik op uitvoeren

 

U krijgt vervolgens melding dat de backup verwerkt wordt en zal verzonden worden naar het door u opgegeven e-mail adres.

 

De later naar u gestuurde mail bevat de een link van waaruit u het backup bestand kan downloaden.

Het staat u vrij deze bijlage op eender welke locatie op te slaan.

Opgelet: De link is maar 3 maanden geldig.

 

hmtoggle_plus1Voorbeeld inhoud back-up mail:

 

MDBuR2

Restore

Indien u een eerder bewaarde back-up versie van een dossier wenst terug te zetten dan kan dit via de 'Restore' functie.

 

MDBuR3

 

1. Selecteer het backup-bestand

2. Geef aan in welk dossier de restore dient te gebeuren

3. Klik op uitvoeren

 

Vooraleer de restore daadwerkelijk uitgevoerd wordt verschijnt er nog een waarschuwing dat alle gegevens ingebracht na de datum van back-up zullen verloren gaan. Wees dus voorzichtig!

 

MDBuR4

Klik slechts op 'Ja' indien u zeker bent dat de restore mag uitgevoerd worden.

 

Na bevestigen wordt de restore uitgevoerd. Dit kan even duren!

Na restore moet het dossier via het menu Dossier, Openen dossier opnieuw worden geopend.