Octopus Accountancy - Handleiding

Rel. 90-10 - oktober 2013

Rel. 90-10 - oktober 2013

Previous topic Next topic  

Rel. 90-10 - oktober 2013

Previous topic Next topic  

Algemeen:

Vergeten Wachtwoord:

Bij ‘Beheer, Wachtwoord wijzigen’ kan een e-mailadres ingegeven worden.

Indien men bij aanmelden het wachtwoord vergeten is, kan men vanop de aanmeld-pagina een wachtwoord reset aanvragen. Het eerder ingegeven e-mailadres dient ter identificatie en het nieuwe wachtwoord wordt naar dat adres verzonden.

Dossierbeheerder:
Op vraag van dossierbeheerders is er bij het overzicht van dossiers een betaalstatus toegevoegd. Openen van de dossiers geeft een status weer aan de hand van een kleur of de eigenaar zijn Octopusabonnement heeft betaald. De kleur is in functie van het aantal openstaande dagen.

Ingeven gestructureerde mededeling:

Bij aankoop- en verkoopboekingen kan men nu ook zonder de noodzakelijke ‘+++’ en ‘/’ tekens een gestructureerde mededeling ingeven.
Indien het ingegeven getal voldoet aan de controle (check-97) zal de formatering automatisch gedaan worden.

Dupliceren boekingslijn:

Bij de boekingsschermen ( A/V/F/D) kan men een bestaande boekingslijnen kopiëren met de sneltoets ALT-INSERT.

Boekingsperiodes:

In Octopus wordt voor een nieuw boekjaar automatisch geboekt per maand.
In een normaal boekjaar zijn er vanaf elk nieuw boekjaar dus 12 boekingsperiodes.
Via ‘Beheer Boekjaar’ kan men met het veld ‘Type aangever’ aanduiden welk BTW-aangifte men heeft: Maand, Kwartaal.

Facturatie module:

Bij beheer artikels is er nu de mogelijkheid om artikelomschrijvingen met meerdere lijnen in te geven.

Een artikel kan op ‘niet-actief’ geplaatst worden. Het zal dan niet meer getoond worden in zoeklijsten.

Beheer BTW-codes:

Een BTW-code kan op ‘niet-actief’ geplaatst worden. De code zal niet meer getoond worden in zoeklijsten.

 

Boeking Financieel/Divers:

De knop ‘Historiek’ is nu ook beschikbaar bij de diverse en financiële verrichtingen. Wanneer men een relatie of rekening opgeeft dan wordt er een historiek getoond van de verrichtingen op die relatie/rekening.

 

Sneltoets CTRL-H

Sneltoets CTRL-H voor het oproepen van de lijst ‘historiek’.

Bij Aankoop/Verkoop vanop het veld Relatie of Rekening.

Bij Financieel/Divers vanop het veld ‘Nummer’.

Lijsten

Nieuwe lijst voor VZW’s:

De lijst ‘Genormaliseerd minimaal schema van de staat van de ontvangsten en uitgaven’ (model B) is beschikbaar via het menu ‘Lijsten, VZW’

Verzenden van lijsten:

Het verzenden van lijsten gaat nu via de eigen mail-toepassing.

Voor de geadresseerde wordt een mail aangemaakt met een link naar de verzonden lijst.

Gegroepeerd exporteren van lijsten:

Via ‘Lijsten, Exporteren, Periodes’ kan men in 1 dialoogvenster een globale export uitvoeren van Historieken, Balansen en Dagboeken per periode naar PDF, Excel of CSV bestanden.
De bestemmingslocatie kan vrij ingesteld worden.

Historiek Rekeningen

De lijst Historiek Rekening geeft nu ook de boekingsperiode weer.