Octopus Accountancy - Handleiding

Rel. 90-12 - juni 2014

Rel. 90-12 - juni 2014

Previous topic Next topic  

Rel. 90-12 - juni 2014

Previous topic Next topic  
Nieuwe Menu Items

Proberen.

Met dit nieuw menu item  kan men - zonder tussenkomst van Octopus - nog niet actieve optionele modules gedurende een bepaalde periode uit proberen. De module zal direct actief zijn.
In het menu zullen enkel die modules getoond worden die nog niet actief zijn.

Bestellen:

Hiermee kunnen nog niet actieve optionele modules direct worden besteld. De bestelde module is direct actief en klaar voor gebruik. Alleen modules die nog niet actief zijn worden getoond.
Met ditzelfde menu item kan ook opleiding worden aangevraagd en zelfs extra dossiers worden geactiveerd.
Dossierbeheerders (boekhouders/accountants) die gebruik maken van Octopus voor het beheer van hun interne dossiers kunnen hier ook direct extra dossiers (pakket-deal) activeren.

Lijsten – Extra mogelijkheid

Lijst Afschrijvingen

Mogelijkheid voor selectie ‘Actieve / buiten gebruik gestelde investering’.

Lijst Openstaande verrichtingen

Mogelijkheid voor selectie ‘enkel vervallen verrichtingen’.

Financiële boekingen

Bij het ingeven van een financiële boeking zal, indien men een getal ingeeft tussen *…* automatisch ook gezocht worden in het veld ‘bank-referentie’ van de eerder ingebrachte aankoop- of verkoopboeking.

 

 

Nieuwe functionaliteit: Automatische BTW- saldering

Bij het verwerken van de BTW wordt er dikwijls een Diverse boeking uitgevoerd om de verschillende rekeningen met betrekking tot de BTW te salderen. 

In Octopus kan deze boeking nu automatisch worden aangemaakt.

Belangrijk: dit kan enkel worden uitgevoerd indien het gebruikersrecht voor ‘invoeren van documenten in diverse dagboeken’ geactiveerd is in het menu ‘Beheer, Gebruikers’.

 

Via het menu ‘Boekhouding, Diverse boekingen, Boeken van btw-saldering’ starten we het proces.

 

 

 

 

Kies vervolgens het te gebruiken Diverse dagboek en de periode.

 

In de volgende stap worden de waarden van de btw-rekeningen getoond die gebruikt zullen  voor de boeking van de btw-saldering.

De tegenboekingsrekening ‘411100 – Terug te vorderen B.T.W. Diverse regularisaties’. dient vooraf aangemaakt te zijn via ‘Beheer, Rekeningen’

 

 

Eventuele anomalieën worden in het rood aangegeven.

Bij aanklikken van ‘Uitvoeren’ zal de Diverse boeking automatisch worden aangemaakt.

 

De boeking is aangemaakt in de laatste periode die deel uitmaakt van de selectie.
Uiteraard kan deze boeking, net als een normaal gemaakte boeking, worden geopend en eventueel aangepast.